Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yoğunluk Bölgelerinin Çizimi

1. Yoğunluk Bölgesi çiz işlemine giriniz. İşlem içerisinde boru hatlarını içerisine alacak şekilde yoğunluk bölgesi çizimi yapılabilir yada proje içerisinde Yoğunluk_Bölgesi klavyeden F3 butonu ile seçilebilir.

İstenen alanlar içerisindeki boruların debi miktarlarının hesaplanmasını sağlayan işlemdir. Birden fazla sayıda yoğunluk bölgesi çizilebilir. Farklı yoğunluk türlerine göre pissu debi hesabı yapılabilmektedir.

Çizim işleminden sonra ekrana gelen  pencerede Debi miktarı (lt/sn) kullanıcı tanımlı olarak  girilerek yoğunluk bölgesinin debisi verilir. Ayrıca Birim Debi Miktarı (lt/sn/m) girilerek işlem bu yöntem üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Yoğunluk bölgeleri ile, evsel atıksu debisi, pik hesap debisi (Babbit katsayısı kullanılabilir),  endüstriyel debi ve sızma debisi hesabı yapılabilmektedir.

Açılan pencere içerisinde yoğunluk bölgesine isim verilebilir.

2. Evsel Debi Hesapları

Yoğunluk bölgesi Evsel olarak seçilecektir.

Debi Miktarı satırının sonunda bulunan Hesap Makinesi kutusuna tıklanarak hesap gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki şekilde nüfus bilgileri girilecektir.

Gelecekteki nufüs değerinin hesaplanması için nüfus sayım yılları ve sayım değerleri girilerek çoğalma katsayısı hesaplanır. Çoğalma Katsayısı ( P ) 1 den daha küçük olamaz ayrıca 3'ten de büyük olamaz. Eğer 1 ile 3 arasındaysa hesaplandığı gibi kabul edilir.

Icon

Çoğalma katsayısı ile gelecekteki nüfus (N) ve sarfiyat hesapları otomatik olarak gerçekleştirilir.

Çoğalma Katsayısı ( P ) 1 den daha küçük olamaz ayrıca 3ten de büyük olamaz. Eğer 1 ile 3 arasındaysa hesaplandığı gibi kabul edilir.

Gelecekteki nufüs değerinin hesaplanması için nüfus sayım yılları ve sayım değerleri girilerek çoğalma katsayısı hesaplanır.

Çoğalma Katsayısı formülü : Ç=(( Ny / Ne) - 1) x 100'dür. Çoğalma katsayısına göre belirlenecek gelecekteki Nüfus Değeri: Ng = Ny (1+Ç/100) formülü ile bulunur.

 

Proje içerisinde verilen değerlere göre Pissu Debisi 4.364 olarak hesaplanmıştır.

 

3. Endüstriyel Debi Hesapları

Yoğunluk bölgesi Endüstriyel olarak seçilecektir.

Icon

Genel formülü aşağıdadır.

Qend.ort = Endüstri cinsine göre değişen yüzde x F 'dir. F: Atıksu toplama alanı göstermektedir

Endüstri cinsine göre değişen yüzdeler ve pik faktörü değerleri,bölgelere, dolayısıyla şartnamelere göre değişen değerlerdir. Kullanıcı tanımlı olarak bu değerler değiştirilebilir

 

Proje İçerisinde Evsel Debi hesabı kullanılacaktır.

 

 

  • No labels