Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şebeke Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi

1. Şebeke Kontrolü İşlemine giriniz. Yapılan debi tanımlamaları ve boru hattı tasarımlarına ait geometrik ve hidrolik kontrollere göre projeniz otomatik olarak kontrol edilecektir. Bu işlemi Hidrolik Hesaplardan sonra önce veya sonra kullanabilirsiniz. Ekrana gelen pencerede sadece sorun yaşanan konular hakkında sekmeler açılmaktadır. Hidrolik Hesaplar işleminden sonra bu işleme tekrar girilecektir.

2. Şebeke Editörü işlemine giriniz. Ekrana gelen pencerede boru tasarımı sonrasındaki hatların uzunlukları, birbiri ile ilişkili olup olmadıkları ve baca sayılarınızı hidrolik hesap öncesinde öğrenebilirsiniz.

 

 

  • No labels