Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hidrolik Hesapların Gerçekleştirilmesi

1. Hidrolik Hesaplar işlemine giriniz.

Hidrolik Hesap Kriterleri sekmesinde aşağıdaki tanımlamaları gerçekleştiriniz.

  • Proje dosyasına ait olan bölgede don derinliklerine göre baş sırt derinliğinin 1.6, son sırt derinliğinin 1.7 olacak şekilde tanımlandığına dikkat ediniz. Bu değer boru çap değerini kapsamamaktadır.

Eğim Parametrelerini aşağıdaki şekilde tanımlayınız. İşlem sırasında ekrana gelen penceredeki eğim ve doluluk oranları standartlar doğrultusunda gelmektedir.

  • Yapılan tanımlamaları Excel dosyası olarak saklayabilir veya excel dosyasından bu pencereye veri okutabilirsiniz.

Parsel Elemanları sekmesinde aşağıdaki parametreleri tanımlayınız.

  • Parsel borularının ana sistemi etkilemeyecek şekilde minimum ve maksimum baca derinliklerini bu aşamada belirlenmektedir. Tanımlanan değerlere göre en uygun şekilde kazı miktarları otomatik olarak ayarlanacaktır.

 

Projemizin bu aşamasından hesap alanları henüz oluşturulmamış olduğu için bu sekmeye girmeye şuan için gerek yoktur.

 

 

  • No labels