Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Çıktılarının Alınması

Yapılan işlemlere ilişkin standartlar doğrultusunda profil, şebeke planı, genel durum planı, metraj ve hidrolik raporlar alabilirsiniz.

  1. Şebeke Profili işlemine giriniz. 

 

Baca Cetveli butonuna tıklayınız. 

Muayene veya parsel bacalarına ait geometrik değerleri cks veya excel ortamında raporlayabilir, proje ekranı üzerine yerleştirebilirsiniz. Alan Seç butonu ile sizin seçeceğiniz alan içerisinde kalan (örneğin kısmi çözümleme yaptığınız bir bölgedeki) bacaları da raporlayabilirsiniz.  

Boru Bilgileri butonuna tıklayınız.

Şebeke veya parsel borularına ait bir takım bilgileri cks veya excel ortamında raporlayabilir, proje ekranı üzerine yerleştirebilirsiniz.

 

 

Hidrolik Hesap Sonuçları butonuna tıklayınız.
    1. Hidrolik Hesap Sonuç türünü farklı kurumların rapor formatlarını seçebilirsiniz .Standart seçeneğini aktif duruma getiriniz.
    2. Tek bir işlem ile mecra (boru) ve baca metrajlarını da raporlayabilirsiniz. Bu sekmeleri de aktif duruma getirip Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.
 

 

 

  • No labels