Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemi

24 Aralık 2015

Netcad tarafından Emlak İstimlak Müdürlüklerinin iş süreçlerini Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde takip edebilmeleri, raporlayabilmeleri ve belirlenen kurallar çerçevesinde veri üretebilmeleri için geliştirilen Taşınmaz Bilgi Sistemi kurumlar arasında hızla yayılmaya devam ediyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve yönetiminde gerçekleştirilen proje ile tescilli, tescilsiz tüm taşınmaz bilgiler harita destekli olarak ortak bir veri tabanında toplandı. Bu sistemle ilgili veriler güncellenebilir ve raporlanabilir hale getirildi.

Yönetmeliklerle de uyumlu çalışan sistem sayesinde ASKİ, taşınmazlarını 2014 Haziran ayında Resmi gazetede yayınlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak raporlayabilmekte ve icmal cetvellerini otomatik olarak hazırlayabilmektedir.

Ayrıca belediyenin kullandığı Netcad/Tapu uygulaması ile kadastroya ilişkin tüm mülkiyet bilgilerine de sözel ve geometrik veri olarak ulaşılabilmektedir. Proje kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma ile kurum çalışanlarına güncel Netcad 7 uygulaması sağlanmış ve ilgili eğitimler de verilmiştir.