Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMAÇ VE KAPSAM

Bu doküman Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından "Kadastro Bilgi Sistemi" çalışmaları kapsamında kullanılacak olan Netcad Masaüstü ürünlerinin kurulum ve ayarlamalarına yönelik hazırlanmıştır.

İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNLER / DOSYALAR

KADBİS Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan ürünler, kurulum dosyaları ve ayarlamalara ilişkin hazırlanan klasörler KADBİS uygulaması YARDIM Menüsü KURULUMLAR klasörünün içeriği aşağıdaki gibi gösterilmiştir

 

YAZILIM KURULUMLARI

1.Netcad Kurulumu

 • NETCAD 7.6.rar dosyası açılarak Netcad yazılım kurulumu gerçekleştirilir.
 • Kurulum işlemi ileri komutları seçilerek tamamlanır. Netcad 7.6 açılışında kullanıcı adı ve şifresi soracaktır. Kullanıcı adına bilgisayarlarınızı açtığınız kullanıcı adı şifre olarak da ‘netcad’ yazılarak anamodülü açabilirsiniz.

2.EnterPriseClient Kurulumu

 • EnetrPrise  Kurulum.rar dosyası açılır.
 • NetGIS_Server_Enterprise_rar dosyası çalıştırılarak Netcad yazılımının kurulu olduğu varsayılan klasöre kurulum yapılır
 • Kurulum tamamlandıktan sonra C:\NETCAD\MODUL\KADBIS klasörüne girilerek PathFinderClient.exe çalıştırılır. Microsoft.NET Framework uyarı penceresi ile karşılaşılırsa “Devam” denilerek geçilir.
 • Açılan pencerede sunucular sekmesine geçilerek KADBİS sunucunun adresi tanımlanır.
 • Bu bilgisayar için sunucu ayarlarını kaydet butonu tıklanır ve çıkılır.

3.NetMap Kurulumu

 • Netmap.rar dosyası açılarak Netmap yazılım kurulumu gerçekleştirilir.    

4.KADBİS İş Akışlarının Kurulumu

 • Netcad  içerisine KADBİS uygulamasından  indirilen Modul klasörü içerisindeki   ‘KADBİS’klasörü C:\Netcad7\MODUL içerisine kopyalanır
 • ‘NCmakro.MNU’dosyası C:\Netcad7\MODUL\NcScript dizini altına kopyalanır.

3.Gisara Kurulumu

 • Kurulumlar dizininden indirilen Gisara rar dosyası içerisindeki ‘Netcad_Gisara.exe’ ileri ileri komutu ile kurulur.
 • Kurulum Dosyası içerisindeki Templates klasörü kopyalanarak C:\Netcad7\MODUL\NCGisAra dizini içerisine yapıştırılır. Kurulum tamamlanmış olur. Netcad içerisine eklenen Gısara ile Eski projelere ait detay sorgulara ulaşılır.

4.Ms Access Provider Kurulumu

 • Netcad Enterprise Client kullanılarak kişisel bilgisayara indirilen MDB formatındaki dosyaya bağlanabilmek için güvenli bir şekilde açabilmek için ihtiyaç duyulan Microsoft sağlayıcısıdır. Kurulumlar için Kadbis uygulaması içeresindeki Yardım Menüsü içerisinden Accsess Provider klasörünü indirerek kurulumları tamamlayabilirsiniz.      
  • a.       AccessDatabaseEngine_x64.exe
  • b.       AccessDatabaseEngine2007.exe

AKTARILACAK PROJELERİN DÜZENLENMESİ

1. Projeksiyon Bilgileri Tanımlanır

 • Sisteme aktarılmak istenen proje açıldığında projeksiyon bilgileri kontrol edilmelidir. Bu işlem için Proje > Özellikler menüsünden projeksiyon penceresi kullanılır. 

2. Çalışma Alanı Sınırının Tanımlanması

 • Çalışma alanı sınırı alan objesi olarak tanımlanmalıdır. Bunun için Netcad yeteneklerinden Düzenle > Alan İşlemleri > Alan Sor (CTRL + A) veya Araçlar > Topoloji > Alanları Otomatik Kapat işlemleri kullanılabilir.
 • Tanımlanan alan objesinin “ADI” satırında çalışma alanı ismi yazmalıdır. Böylece Otomatik İlişkilendir fonksiyonu kullanıldığında veri tabanında çalışma alanı adı otomatik olarak dolacaktır.

3. Parsellerin Tanımlanması

 • Parsellerin tamamı kapalı alan objesi olarak tanımlanmalıdır. Bunun için Netcad yeteneklerinden Düzenle > Alan İşlemleri > Alan Sor (CTRL + A) veya Araçlar > Topoloji > Alanları Otomatik Kapat işlemleri kullanılabilir.Tanımlanan alan objelerinin “ADI” satırına ilgili parselin ada ve parsel numarası “ADA/PARSEL” şeklinde olmalıdır. Böylece parsellerin ada ve parsel numaraları otomatik olarak doldurulabilir.Parseller tanımlanırken ORMAN, 2B, ZİRAAT ve SU tabakaları kullanılırsa ilerleyen adımlarda daha az iş yükü ile karşılaşılacaktır.

4. Geometri Veri Kontrolü 

 • Düzenlenen veriler mutlaka kontrol edilmelidir. Nokta adları, Parsel ve çalışma alanı sınırları kontrol edilmeli. Aktarım için doğru verinin hazırlandığından emin olunmalıdır.Netcad Araçlar Menüsü Altından Verilerin ‘Geometri Kontrolü’ yapılmalıdır. Bu işlem sonucunda hatalı geometri veya alan çıkarmarlardan dolayı hata yaşanmış ise bunlar NETCAD Mesajlar alanında listelenecektir.
 • Geometri Kontrol işlemine tıklandıktan sonra gelen Seçim Süzgeçinden ‘Tümünü Seç Komutu’ Seçilir.


  NOT: İç İçe Alan çıkartma işlemleri,Uc uca birleştirme işlemlerinden dolayı geometri hataları yaşanmaktadır.Mesajlardaki hataların çoğu bu yöndedir.Alanlar ve Nokta editleme işlemleri control edilmeli. Geometrisi düzgün olmayan veriler sisteme gönderilmeyecek. Geometrisi bozuk olarak gönderilen veriler sistemden tekrar silinecektir.

5. Tabakaların Standartlaştırılması (Tabaka Yapısı ve İçeriklerin Düzenlenmesi)

 • Projedeki tabaka isimleri ve içerikleri standartlaştırılmalıdır. Tabaka standartlaştırma işlemi için önceki adımlarla Kadbis iş akışı kurulumu gelen “Tabaka Standartlaştırma” Makrosu kullanılabileceği gibi proje manuel olarak da düzenlenebilir.
 • Tabakaların belirtilen standartlarda olması otomatik ilişkilendirme için zorunludur. Tabaka yapısı yukarıda belirtilen standartlara göre düzenlenmeye projelerdeki veriler aktarılmaz, aktarım sırasında hatalara neden olur veya veri tabanına hatalı veri yüklenmesine yol açabilir.

6. Tabaka Yapıları Kontrol edilir

 • Tabakalar standartlaştırıldıktan sonra veriler mutlaka kontrol edilmelidir. Örneğin ORMAN tabakasındaki verilerin tümü kapalı alan objesi olmalıdır, yazı, çizgi, nokta objeleri olmamalıdır. Tabakalarda karşısında belirtilen obje tipi dışında obje bulunmamalıdır. Parsellerin sınırları dikkatle kontrol edilmeli iç içe geçme veya kavuşma hataları giderilmelidir.

7. Proje Kaydedilmesi

 •  Proje tabakaları düzenlendikten ve doğruluğundan emin olunduktan sonra kaydedilir. Kaydedilen projenin otomatik ilişkilendirme ile aktarılabilmesi için sadece bir çalışma alanına sahip olduğundan emin olunmalıdır. Aynı projede birden fazla çalışma alanı olmamalıdır.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 • İndirilecek şablona ait projeksiyon seçimi doğru yapılmalıdır,
 • Seçilen şablona proje eklenirken projeksiyon dönüşümü sorusu çıkabilir. Bu pencerede dönüşsün seçeneği işaretlenmelidir.
 • Tabaka standartlaştırma makrosu kullanılırken makro düzenleyici kullanılarak karşılığı olmayan tabakalar varsa eklenmelidir.
 • Tabaka Adları Şekil-Tabalarda olduğu gibi tabakalar isimlendirilmeli. Örneğin ; Tabaka adı ZIRAAT değil ZİRAAT olmalıdır.
 • Obje özelliklerinde “ADI” satırının doğru bilgi içerdiğinden emin olunmalı.
 • Veri alma işleminde altlık üzerinden çevrilen bölge olabildiğince projeye ait içle sınırından fazlasını içermemelidir. Bu şekilde veri alma / gönderme işlemlerinde performans artışı sağlanabilir.
 • Otomatik ilişkilendirme sırasında girilecek YERKODU benzersiz olmalıdır. YERKODU bilinmeyen çalışma alanları için mutlaka KADBİS uygulamasından sorgulama yapılarak YERKODU bilgisi kontrol edilmeli.
 • YERKODU sorgu sayfasına girilir il, ilçe,çalışma alanı kriteri verilerek sorgulama yapılabilir. Yerkodu bilgisine ulaşılır. • YERKODU bilgisi sorgu sonucunda da yoksa o zaman bulunduğunuz ilin plaka numarası ve 3 sıfır yazılarak sıradan numara verilir. Örneğin ; İstanbul ilindeki bir çalışma alanını sisteme göndereceksiniz ve YERKODU bilgisi yok ise YERKODUNA ‘340001’ yazmalısınız. Eğer bundan sonra göndereceğiniz çalışma alanının da YERKODU bilgisi eksik ise aynı şekilde artırarak  340002 olarak devam edilmeli.
 • YERKODU olmayan yerlerde yukarıda belirtilen kodlama şekli dışında kodlama yapılmamalıdır.
 • Çalışılan bölgede komşu çalışma alanları varsa veriler gönderilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

 

KADBİS VERİ İNDİR/VERİ GÖNDER İŞ AKIŞLARI

1. Veri İndir

 

 • KADBİS  menüsü altından Veri İndir işlemi seçilir
 • Açılan pencerede sunucu adresini değiştirmeden kullanıcı adı ve şifre girilir
 • Giriş ekranından sonra şablon seçim ekranı gelecektir. Bu bölümde çalışma yapılan ile ve veriye göre 3 derecelik UTM dilimlerinden uygun orta meridyen seçilecektir. Dilimlere giren bazı iller;
  • UTM3 – 27 Orta Meridyeni: Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, İzmir, Aydın
  • UTM3 – 30 Orta Meridyeni: İstanbul, Kütahya, Bursa, Uşak, Denizli, Isparta, Eskişehir, Adapazarı
  • UTM3 – 33 Orta Meridyeni: Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Çankırı, Konya, Kırşehir
  • UTM3 – 36 Orta Meridyeni: Sinop, Samsun, Çorum, Tokat, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Adana
  • UTM3 – 39 Orta Meridyeni: Trabzon, Giresun, Erzincan, Malatya, Diyarbakır, Urfa
  • UTM3 – 42 Orta Meridyeni: Batman, Muş, Erzurum, Artvin, Kars
  • UTM3 – 45 Orta Meridyeni: Hakkâri, Iğdır
  • Bazı iller iki dilime de düşmektedir. Böyle durumlarda ilgili ilde sisteme veri girişi için kararlaştırılan dilim tercih edilmelidir.

Uygun dilim seçildiğinde il ve ilçe bilgisi içeren Türkiye haritası altlık olarak açılacaktır. Açılan altlıkta sadece çalışılacak bölgenin seçilebilmesi için Referans yöneticinden Ekle/ CAD verileri ekle işlemi ile proje referanslara eklenir ve seçim yapılır. Seçim için F2 tuşuna basarak veya sağ altta bulunan çevir seçeneği ile alan çevrilebilir veya bir ilçenin içine tıklanarak çalışma yapılacak bölge belirlenir.

NOT

 • Eski Projelerin yerlerini bulmak için veya Kadbise gönderilmiş projeleri Netcad içerisinden sorgulamak için GISARA kullanabilir.
 • Gısara menülerinden Çalışma alanları sorgulanır ve Netcad içerisinde olduğu yere yaklaşılır. Böylelikle çalışma yapılacak veya önceden çalışma yapılmış verilerin elimizde olması gerek kalmayacak

 

Yukarıda görüldüğü gibi aktarılacak veri bölgesine ya Gısara modülü ile arama yapılarak yaklaşılır ya da   Proje alanı referansa eklenir ve limit bul işlemi ile haritadaki yerine yaklaşılır. Çalışma alanı sınırları baz alınarak alan çevrilir ve kullanıcının bilgisayarına indirilmiş olur .

2. İndirilen Projeye Dosya Ekle ile Veri Ekleme

 

 • Düzenlenen proje Netcad içerisinden Ekle> Dosya Ekle seçeneği ile açılır

 

 • Proje şablon verinin üstüne eklendiğinde veri kısaca kontrol edilmeli, tabakaların doğru olduğundan emin olunmalıdır.
 • Çalışma alanı sınırlarının sınırlarında iç içe geçmeler veya kavuşma sorunları olmadığından emin olunmalıdır. Var ise veriler tekrar gözden geçirilmeli sisteme öyle eklenmelidir.
 • Bu işlemler için Netcad KADBİS menüsü altından “Veri İlişkilendir” fonksiyonu çalıştırılır.
 • Açılan pencereye YERKODU bilgisi girilir. Bilinmiyor ise KADBİS uygulamasından YERKODU sorgulaması yapılır
 • Çalışma alanı sınırı seçilir. Çalışma alanı sınırı seçilirken komşu bir alanın seçilmemesine dikkat edilmelidir.
 • Veriler gönderilmeden önce veri tabanında bazı kolonların doldurulması gerekmektedir. Bu kolonlar;
 • Çalışma Alanları tablosunda; Uyg Kanun, Üretim Yöntemi, Koordinat
 • OGM Alanları tablosunda; Uyg Kanun, Üretim Yöntemi, Koordinat
 • Yer Kontrol Noktaları tablosunda; Uyg Kanun, Üretim Yöntemi, Koordinat
 • Kolonları doldurulması için Katmanlar Bölümünden Referanslar alanından. İlgili tablonun üzerine Mouse sağ tuşu ile basılarak “tablo” seçeneği işaretlenir.
 • Açılan tabloda ilgili satırlar tek tek açılır menü ile doldurulabilir.

3. Veri Gönder İşlemleri

 • Tüm zorunlu kolonlar doldurulduktan ve veri kontrol edildikten sonra KADBİS > Veri Gönder işlemi ile veriler veri tabanına yazılır. Veri tabanına yazma işlemi veri yoğunluğuna bağlı olarak uzun sürebilir.
 • Verilerin yazımı tamamlandıktan sonra ekrana değişiklik raporu gelecektir. Bu rapor ekranında yapılacak değişiklikler izlenebilir. "Tamam" butonuna basıldığında veriler onay işlemi için sisteme aktarılmış olacaktır.

4. Önceden Gönderilen Verilerin Düzenlenmesi/Güncellenmesi

 • Önceden gönderilen veriler uygulama üzerinden ve Netcad üzerinden düzenlenebilir.
 • Uygulama üzerinden düzenlemek için web tarayıcısından KADBİS sistemine giriş yapılır ilgili verinin bilgi kartı açılır ve gerekli sözel düzenlemeler yapılabilir. Uygulama ekranından geometrik değişiklikler yapılamaz.

 

 • Geometri Değişiklikleri EnterPrise Client ile yapabilmek için veri alma işlemi ile ilgili bölge seçilerek veriler kullanıcı ortamına çağırılır. Kullanıcı  ortamına  yüklenen veriler Netcad Ana modül yetenekleri ile geometrik olarak  düzenlenebilir veya tablolarına erişilerek sözel bilgileri değiştirilebilir, veriler pasif hale alınıp üzerine yeni oluşan veriler eklenebilir.
 • Yenilenen her verinin öncelikle @PASIF ile başlayan gruptaki ilgili tabakaya alınmalıdır. Böylece verinin geçmiş versiyonları korunabilir. Özellikle geometrik değişiklikler ve yeni uygulama sisteme işlendiğinde eski veri pasif tabakaya alınmalıdır
 • Düzenleme tamamlandığında veri gönder işlemi ile sisteme yeniden gönderilecektir.

 

 

 

WEB UYGULAMASI

1. Erişim

 

 • KADBİS uygulamasına http://kadbis.ogm.gov.tr adresinden erişilebilir.
 • Giriş ekranına OGM sistemindeki kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilir.
 • Sisteme tanımlı olmayan kullanıcılar, gerekli tanımlamaların yapılabilmesi için Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’na başvurabilirler ya da Proje Portal uygulamasından talep iletilebilir. http://projeportal.netcad.com.tr:8080/secure/Dashboard.jspa

 

2. Harita

 

 • Uygulama ana ekran olarak harita sayfası ile açılır.
 • Harita sayfasında bulunan araç çubuğu ile genel sorgu, ekran görüntüsü alma, obje sorgulama, pencere içine düşenleri sorgulama, alan içerisine düşenleri sorgulama, 3D görünüme geçiş, ekran temizleme ve yazdırma araçları bulunur.
 • Yan menüde kategoriler, kategorik arama ve araçlar sekmeleri bulunur.
  • Kategoriler menüsünden tabakalar açılıp kapatılabilir, altlıklar değiştirilebilir.
  • Kategorik arama menüsünden mülki ve idari sınırlara göre arama yapılabilir.
  • Araçlar sekmesinden ölçme ve navigasyon araçları kullanılabilir.
  • Harita ekranında;
   • Genel sorgu ile sistemdeki tüm veride girilen anahtar kelimeye göre arama yapılır, sonuçlar haritada görüntülenebilir, ilişkili verilere erişilebilir.
   • Kategorik Arama ile sistemdeki veri idari veya mülki bilgilere göre süzülür.


3. Sorgular

 • Web uygulamasında;
  • Gelişmiş Sorgular başlığından; işletme bilgileri, şeflik bilgileri, iş programı bilgileri, parsel bilgileri, köy-belde (çalışma alanı) bilgileri ve orman kadastrosu bitmiş alanlara ait bilgiler sorgulanabilir.
 • Yerkodu Bilgileri menüsünden YERKODU değerleri sorgulanır.
 • Kadastro Envanteri menüsünden tapu bilgileri sorgulanabilir. Tapu bilgileri sorgusunda sadece tapuya tescilli parsellere ait bilgiler görüntülenecektir.


 • Sorgulama işlemi ile sonuçlar listelenir. Sonuç ekranından;
  • İlgili verinin bilgi kartı açılabilir.
  • Bir veya birden çok veri haritada görüntülenebilir.
  • Bir veya birden çok veri Google Earth’e gönderilebilir
  • Bir veya birden çok veri Netcad masaüstü uygulamasında açılabilir.
  • Sorgu sonuçları Word, Excel, PDF gibi farklı formatlarda dışarı aktarılabilir.
  • Sonuç ekranında veri kolonlarında sıralama, süzme işlemleri uygulanabilir.
 • Sorgu sayfasında standart sorguların yanı sıra istatistik rapor alma özelliği kullanılabilir. İstatistik rapor özelliği ile sorgu sonuçları küme fonksiyonu belirlenerek istatistik rapor alınabilir, çeşitli grafik gösterimler ile (Pie Chart, Bar Chart…) ifade edilebilir.

4. Bilgi Kartı

 • Sistemdeki her veri web uygulamasında bir bilgi kartı ile temsil edilir.
 • Bilgi kartlarına harita ekranından sorgularla veya sorgu sayfalarından yapılan sorguların sonucunda ulaşılabilir.
 • Bilgi kartında ilgili verinin öznitelik bilgileri görüntülenir.
 • Bilgi kartının üst bölümünde yer alan sekmeler ile veriyle ilişkili bilgilere erişilebilir.
 • Ek dosyalar sekmesi ile veri ile ilişkili dokümanlara ulaşılabilir.

 

 • No labels