Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Afet Bilgi Sistemi Uygulaması (ABİS), afet objesi olarak tanımlanabilecek tüm unsurların sayısallaştırılarak vatandaş ile paylaşılacağı, kısa yol analizleri ile 360Panoromik görünüm ve toplanma alanlarının sorgulanbileceği Afet Bilgi Sistemi projesidir.

Afet Sonrası AFET BİLGİ SİSTEMİ (ABİS)

Afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler, eczane depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri, ileri dağıtım ve lojistik destek noktaları, su istasyonları, fırınlar, soğuk hava depoları; tüm kamu kurumları, belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, polis noktaları; su vanaları, yangın hidratları; ilkyardım koordine merkezleri, ambulans bekleme noktaları, yaralı toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler akıllı harita üzerinde oluşturularak, afet durumunda kolaylıkla adres bilgilerine ulaşılabilecek, gerekirse raporlanabilecek bir uygulama hazırlanmıştır. Geniş kapsamlı ve rasyonel karar verme sürecinde şeffaf prosedürleri kapsayan afet planlarının hazırlanması, yerel yönetimde üretilen verilerin herkes tarafından kullanılabilmesi amacı ile web tabanlı afet haritası oluşturulması hedeflenmektedir.

İkametgaha Göre Toplanma Alanı Tayini

Afet öncesi hazırlık aşamalarında vatandaşların kendi toplanma alanlarını bilmeleri konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Afet haritası üzerinden kişilerin kendi adreslerini yazarak toplanma alanlarını öğrenmeleri sağlanmıştır.

Bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanım

Proje, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 7269 Sayılı Afetler Kanunu ile Belediyeler için tanımlanan görevleri yerine getirme aşamasında, bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanım ihtiyacını karşılamaktadır.

Afet niteliği taşıyan tüm objelerin yol ve kapı ile ilişkili olarak görüntülenip sorgulanabildiği Afet Rehberi

VGA ile girişi yapılan veya güncellenen afet niteliği taşıyan tüm objelerin görüntülenebildiği, en yakın hastane, eczne gibi kısa yol analizlerinin yapılabildiği Afet Rehberi hazırlanmıştır.

 

Verilerin coğrafi olarak doğru koordinatlarda, veri tabanı destekli sisteme işlenebileceği ve sözel bilgilerin girilebileceği Veri Güncelleme Aracı(VGA)

Veri güncelleme aracı ile afet bölgeleri, afet objeleri, içme suyu temin hatları, afet nokta objeleri, geçici iskân çadır alanları, sahra hastanesi, toplanma alanı-parklar, afet kapsamında değerlendirilen önemli yerler ve öncelikli yollar doğru koordinatlarında işlenir.

Afet katmanlarına erişilmesi (Kategori Ağacı)

Afet için belirlenen katmanların açıp kapatılması ve içeriklerinin görsel olarak izlenmesi için kategori ilistesinin açılmasına imkan tanır. UyduFotoğrafı ve harita üzeründe gözükmeyen diğer katmanların aktif hale gelmesini sağlanabilmektedir (Altyapı şebekesi vb)

 

Adres bilgisinden konuma erişilmesi (Kategorik Arama)

İdari mahalle - yol - kapı nuamrası ile adres bilgisinden konuma erişim imkanı sağlamaktadır. Her bir katman için "Git" butonu ile harita üzerindeki konumuna erişim sağlanmaktadır.

Harita Ölçüm Araçları (Araçlar)

Harita üzerinde metrik olarak uzunluk ölçümü - metrik olarak alan ölçümü ve koordinat okuma işlemleri yapılabilmesini sağlayan araçları içermektedir.

 

 

AFET Rehberi  (Kent Rehberi)

Afet için önemli noktalara (Point-Of-Interest) hızlıca erişim imkanı sağlamaktadır.

Zoom-Bar

Fare orta tuşu ile haritaya yaklaşma  - uzaklaşma - yatay/düşey konumda gezinme imkanı sağlar.

 

 

Kuş Gözü Haritası

İlçe genelinde uzak ölçekden bölgesel olarak nerede olunduğu gösteren mini haritayı aktive eder.

Genel Arama (Hızlı Arama)

İlçe genelinde tüm eczane - market - bakkal vb gibi afete yönelik yerlerin aranmasına imkan sağlar.

 

 

Harita Gezinme Aracı (Kaydır)

Harita üzerinde gezinmek için bu aracı kullanılabilir. Ayrıca fare orta tuş ile benzer işlem gerçekleştirilebilir.

360 Panoromik Görüntü (360 Göster)

360 panoromik sokak görüntülerine bu araç ile ulaşabilrsiniz. Ekran üzerinde gösterdiğiniz noktaya en yakın sokak çekim görüntüleri harita uygulaması içerisinde gözükecektir.

 

 

Bilgi Alma(Info)

Harita üzerinde herhangi bir nokta/çizgi/alan katmanından bilgi alınması için bu araç kullanılabilir.

Kısayol Analizi (Network Analizi)

Harita üzerinden başlangıç ve bitiş noktası seçerek en kısa yol analizi yapılabilmektedir.

 

 

Ekran Temizle (Süpür)

Harita ekranındaki işaretlemeleri temizlemek için kullanılan araçdır.

E-İmar Durumu

Harita ekranındaki seçtiğiniz bir parselin imar durumunu bu aracı kullanarak öğrenebilirsiniz.

 

 

Bina Fotoğrafı

Harita ekranındaki seçtiğiniz bir yapıya ait fotoğraflarını bu aracı kullanarak öğrenebilirsiniz.

Yardım İçeriği

Bu sayfaya erişmenizi sağlayan araçdır.

 

 

Yazdır (Print)

Harita görüntüsünü yazıcıdan çıktı almanızı sağlayan araçdır.

  • No labels