Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

e00 verilerinden kot üretebilmek için aşağıdaki işlem adımlarını uygulayabilirsiniz.

 • Araçlar/Veritabanı Yönetimi penceresi üzerinde bulunan Yeni Bağlantı seçeneği ile Veritabanına Bağlan penceresinin açılması sağlanır.
 • Veritabanına Bağlan penceresinden Veri Sağlayıcı olarak Netcad - Geospatial seçimi yapılır.
 • Bağlantı Bilgileri altında yer alan Dosya Konumu satırından *.e00 uzantılı dosya seçimi yapılır.
 • Dosya okuma işlemi tamamlandığında Veritabanı Yönetimi altına spatial dosyaların eklendiği görülür.
 • Netcad ekranına aktarılan *.e00 uzantılı dosyalardan kot bilgisi okunabilmesi için Araçlar/Mimar işlemine girilir.
 • Veri Kaynağı operatörlerinden Spatial Veri Kaynağı, Kolon Yönet ve Veri güncelle operatörleri seçilerek Mimar penceresine aktarılır.
 • Operatörler arasındaki bağlantı ekran görüntüsündeki gibi sağlanır ve Spatial Veri Kaynağı operatöründe ilgili bağlantı ve kolon tanımı yapılır.
 • Kolon Yönet operatöründe Shape veya Poly kolonlarının Değer İfadesi sütununda bağlantıdaki yükseklik kolonu aşağıdaki gibi tanımlanır.
  [$Geometry].SetAltitude([YUKSEKLIK]) 
 • Son olarak Veri Güncelle operatöründe güncellenecek bağlantı seçilir ve iş akışı çalıştırılır.

*.nwfx dosyası

 Uygulamada kullanılan iş akış şemasına ulaşmak için "Buraya Tıklayınız"