Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ESRI Shape formatı ile kastedilen ESRI' nin *.SHP, *.SHX, *.DBF ve *.PRJ uzantılı dosyalarından oluşan dosya grubudur.

 • Araçlar/Veritabanı Yönetimi penceresi üzerinde bulunan Yeni Bağlantı seçeneği ile Veritabanına Bağlan penceresinin açılması sağlanır.
 • Veritabanına Bağlan penceresinden Veri Sağlayıcı olarak Netcad - Geospatial seçimi yapılır.
 • Bağlantı Bilgileri altında yer alan Dosya Konumu satırından *.SHP uzantılı dosya seçimi yapılır,
 • Dosya okuma işlemi tamamlandığında Veritabanı Yönetimi altına spatial dosyaların eklendiği görülür.
 • Netcad ekranına aktarılan *.shp uzantılı dosyalardan model üretilebilmesi için Araçlar/Mimar işlemine girilir.
 • Veri Kaynağı operatörlerinden Spatial Veri Kaynağı, Kolon Yönet ve Veri güncelle operatörleri seçilerek Mimar penceresine aktarılır.
 • Operatörler arasındaki bağlantı ekran görüntüsündeki gibi sağlanır ve Spatial Veri Kaynağı operatöründe ilgili bağlantı ve kolon tanımı yapılır.
 • Kolon Yönet operatöründe Shape kolonuna ait Değer İfadesi sütununda bağlantıdaki kot kolonu aşağıdaki gibi tanımlanır.
  [Geometry].SetAltitude([KOT]) 
 • Son olarak Veri Güncelle operatöründe güncellenecek bağlantı seçilir ve iş akışı çalıştırılır.
 • Katman Yöneticisi altına yeni bir Cad katmanı oluşturduktan sonra kot bilgileri bulunan bu eğriler kullanılarak gerekli yüzey modelleme işlemleri yapılabilir.

*.nwfx dosyası

 Uygulamada kullanılan iş akış şemasına ulaşmak için "Buraya Tıklayınız"