Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Türkiye’nin İlk Yerinde Dönüşüm Projesi’ne Netcad İmzası

03 Ocak 2017

40 yıldır kangren haline gelen ve Türkiye’de ilk kez uygulanan yerinde dönüşüm modeli olduğundan bir ilk olma özelliğini taşıyan “Gülsuyu-Gülensu 1/5000 Ölçekli Yerinde Dönüşüm Nazım İmar Planı”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce onaylandı. Belediye meclis üyeleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve halkla birlikte hazırlanan planın onaylanmasının ardından ilçe belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planından sonra mahallede kentsel dönüşüm başladı.

Maltepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sayın Handan Kılıç önderliğinde kentsel dönüşüm proje ekipleri, hak sahipliklerinin belirlenmesi ve başvuru süreçlerinden itibaren tüm iş adımlarını KEOS.KDU uygulaması üzerinden yürüterek yaklaşık 2 yıllık bir arşiv ve kentsel dönüşüm modelini Netcad çözümleri ile gerçekleştirildi. Hak sahiplik raporları, Ölçüm föyleri, Noter çekilişleri ve yerinde sahiplendirme işlemleri de model üzerinden gerçekleştirildi. Netcad Proje yöneticisi Sedef Küçük ilk defa Maltepe de geliştirilen KEOS.KDU uygulamasının diğer belediyelerde de örnek teşkil ettiğini, buradan hareketle birçok kurumda uygulamanın farklı projelerde hayat bulduğunu belirtti. Netcad Projeler Müdürü Deniz Şanan ise ekibinin katkılarıyla uygulamaya konan bu modülün son 4 yılda onlarca belediyede Kentsel Dönüşüm gibi uzun ve meşakkatli bu tarz projelerin Netcad çözümleriyle harita destekli, izlenebilir, sorgulanabilir, doğrulanabilir bir yapıya kavuştuğuna dikkat çekti.

Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.