Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi Referanslama

Netcad ekranına yüklenmiş raster veriler üzerinden projeye başlamadan önce, raster verinin olması gereken koordinat değerlerine gönderilmesi ve ekranda orijinal boyutlarına getirilmesi için coğrafi referanslama işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için Netcad içerisinde birçok dönüşüm yöntemi (afine, polinom, vd.) tanımlanmış durumdadır.

1. Katmanlar / Referanslar / Ekle / Raster işlemine giriniz. Raster Referans penceresinde örnek veri dizininden j38b1.tif raster dosyasını proje ekranınıza yükleyiniz.

2. Ekranda yer alan dönüşümü yapılmamış raster veriyi inceleyiniz. Raster verinin doğru konumlarda olmadığını gözlemleyiniz

3. Referanslar altında bulunan Raster adı üzerinde sağ tuş ile açılan pencereden Raster Hazırlık işlemine gidiniz

4. Rasteri Hazırla penceresinde Pafta Adı Biliniyor sekmesinde yer alan satıra J38-B1 yazılarak Uygula butonuna basınız.

 

Icon

Raster Hazırla penceresiyle raster referanslarınız dönüşüm işlemine tabi tutmadan önce, grafik ekran üzerinde yerleşeceği konumu, pafta adına veya raster ölçeğine göre belirlenebilmektedir. Aynı zamanda raster aynalama, raster döndürme gibi raster ön düzeltme işlemleri de aynı pencere altından gerçekleştirilebilmektedir.

Raster Hazırlık İşlemi hakkında detaylı bilgilerine ulaşmak için (question)

Icon

Bu işlemler sonucunda Katman Yöneticisi menüsünde PINDEX_25000 adlı tabaka otomatik olarak oluşur. Tabaka Özellikleri’ nden istenilen değişiklikler (renk, kalınlık vs.) yapılabilir.

 

5. Raster Hazırlık penceresi Tamam ile kapatıldığında belirtilen pafta indeksinin ekranda oluşturulduğu ve raster verinin pafta indeks sınırı içerisine yerleştirildiği gözlenecektir.

6. Katmanlar / j38b1.tif raster dosyası aktif iken üzerinde sağ tıklayarak Raster Dönüştür işlemine giriniz.

  

7. Açılan Raster Dönüştür penceresinde dönüşüm Yöntemi olarak Afin Dönüşümü, Enterpolasyon Yöntemi olarak Bilineer’ i seçiniz. 

   Noktalar kısmında fare sağ tuş ile açılan menüden Nokta Ekle'yi seçiniz. 

Icon

Raster Dönüştür İşlemi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için (question)

 

8. Referans raster üzerinde Pencere Büyüt ile raster verinin sol üst köşe noktasına yaklaşınız. Pafta indeks, sınırına ait köşe noktasını temsil eden pikseli seçiniz.

9. Daha sonra pafta indeks sınırına ait vektör köşeyi seçerek raster veriyi doğru koordinatlara taşıyınız.

 

Bu işlemi paftanın dört köşesi için tekrarlayınız. 

10. Dört köşeye ait doğru pafta indeks köşeleri seçildikten sonra sağ tuş ile işlem bitirilerek Raster Dönüştür penceresi açılır. Noktalar bölümünde resim ve harita koordinat bilgilerinin ve dönüşüm hata oranının görüntülendiğini gözlemleyiniz. 

 

Icon

Bu pencerede Ortalama Hata Oranı (m0) değeri kontrol edilir. Hata sınırları içinde olup olmadığı belirlenir. Kontrol için aşağıdaki formül uygulanır.

m0= 0.2 x ölçek

(0.2 değeri sabit bir katsayı olup göz yanılma payı olarak ifade edilir.)

Buna göre elimizdeki rasterın ölçeği 25000 olduğundan ;

m0= 0.2 x 25000

M0= 5000  mm

Çıkan sonuç mm dir. Bunu metre cinsine çevirdiğimizde m0 değerinin en fazla 5 olması gerekmektedir.

Eğer Ortalama hata oranının üzerinde bir değer elde edilirse harita koordinatları ve ekranda seçilen resim koordinatları [ ... ] butonları ile kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Eğer Raster Koordinatları bölümündeki butona basılırsa ekrana dönülür ve doğru nokta tekrar seçilir. Eğer Harita Koordinatları bölümündeki butona basılırsa tekrar ekrana dönülür ve K harfine basılarak doğru koordinatlar girilir.


11. Dönüştür butonuna basılarak açılan Netcad Yaz penceresinde dönüşümü yapılmış raster verinizi farklı görüntü formatında kaydedebilirsiniz. TIF(Sıkıştırma Yok)(*.tif) seçeneğini seçerek Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

 

12. Dönüşüm işlemi tamamlanmış olan raster üzerinde fare imlecini hareket ettirerek Koordinat ve Bilgi Paneli’nden koordinat bilgilerini kontrol ediniz. Raster verinin doğru konumlarında olduğunu gözlemleyiniz.13. Dönüştürülen paftaya görünürlük alanı tanımlamak için Katman Yöneticisi / j38b1.tif aktif iken sağ tıklayıp Özellikler işlemine girerek Referans Özellikleri penceresini açınız.


 

14.  Referans Özellikleri penceresi Genel sekmesinde butonuna tıklayarak görünürlük alanı ekleyiniz.

Icon

Görünürlük Alanları hakkında detaylı bilgi için (question)


15. Görünürlük alanı tanımlamak için daha önceden çizilmiş olan pafta indeks sınırını seçiniz. Pafta indeks sınırını seçmek için pencerenin alt tarafında yer alan komutlara göre klavyeden F3 butona basarak sınırı seçip, Tamam ile işlemi sonlandırınız. 

Yapılan işlemler sonucunda raster verinin kenarlarının silindiğini gözlemleyiniz. 

16. Aynı işlem adımlarını kullanarak J38-B2 paftasının dönüşüm işlemini gerçekleştirip, pafta indeks sınırını çizerek görünürlük alanı tanımlayınız. Bu işlem sonrasında projenize ait komşu paftaları yan yana birleştirebilirsiniz.

 

Icon

Projelerimizde kullanmış olduğumuz altlık verilerimize pafta indeks sınırlarını çizdirebilmek için farklı yöntemler de kullanılabilmektedir. İlgili yöntemlere ulaşmak için (question)

 

 

 

 

  • No labels