Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kazı Tabanı Geometrisinin Oluşturulması

1. Proje içerisinde kullanılan binalara Kot Düzenle (?) işlemi ile kot bilgisi aktarılır.

Kazı Planı için referans alınacak kazı taban alanları ekrana çizilir. Referans alan kotları projelendirilen kazı taban kotları olarak atanmalıdır. Kazı Planı / Kot Değiştir komutu ile bu işlem hızlı bir şekilde yapılabilir. Köşe kotları değişken alanlar tanımlamak için, alan objesinin özelliklerinden köşe kotları girilmelidir.
Her bina için ayrı ayrı kot düzenleme işlemi yapılarak alanların kazı kotları binalara aktarılır.

 

Icon

Kot Düzenle; Seçilen objelerin kotunu tek bir komutla değiştirmek için kullanılır. "z" değeri ile ilgili objenin kot değeri değişken olarak kullanılabilir.

Z+5.7 komutu ile seçilen objelerin kotuna 5.7 değeri eklenecektir.

2. Binaların sınır alanını çevreleyen temel alanının çizimi sağlanır.

Temel alanı çizimi için katman yöneticisine TEMEL adında yeni tabaka açılır. (?) Yapılan çizim üç bina alanını çevreleyen tek bir alan olacaktır.
  • No labels