Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şev Tanımlarının Tasarımı

1. İki bina kenarını şev tanımından bağımsız olarak birbirine bağlamak için Objeye Uzat (?) işlemi kullanılır. Birbirine bağlanması istenen iki segment çoklu doğru ile tekrar çizilir.
Binalar arasındaki çizimler katman yöneticisine YARDIMCI_CIZGI adında yeni tabaka açılır ve bu tabakaya çizilir. (?)
2. Araziye Uzat butonu ile temel tabakasında çizilen obje seçilir ve Araziye Uzat(?) editörü ile şevler belirlenir.
3. Objeye Uzat (?) komutu ile segmentlerden biri seçilir. Objeye Uzat(?) editöründe Seç komutu ile diğer segment seçilir. Binalar arasında bulunan yardımcı çizgilerde objeye uzat işlemi ayrı ayrı gerçekleştirilir.

 

Icon

Objeye Uzat komutu araziye uzat komutu ile birlikte kullanılarak, birden fazla kazı tabanının araziye ve birbirine bağlandığı durumlarda çözüm bulunmasını sağlayacaktır.

 

 

  • No labels