Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tanımların Araziye Uygulanması

1. Uygula(?) Komutu ile istenen şev tanımları ile yüzeyler oluşturulur.

Uygula komutu kullanılırken seçim sırası büyük önem taşımaktadır. İlk seçilen kazı tabanı, uygulamada ilk olarak kazılacak alan olmalıdır. Şevlerin etkileşimi burada seçilen tanıma göre belirlenecektir.

Proje içerisinde ilk olarak temel tanımı daha sonra yardımcı çizgiler seçilerek uygulama işlemi tamamlanacaktır.

Icon

Uygulula komutu ile sadece şev çizgilerinin de oluşması sağlanabilir. Çizgileri Üret ile yüzeyler oluşmadan sadece şev çizgiler oluşur.

  • No labels