Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Geri Dolgu Hesabı

Icon

Yapılan kazının ardından bina yerleştikten sonra bina etrafına yapılacak olan tretuvar kotuna kadar dolgu yapılması gerekmektedir. Bu dolgunun hesabının ayrıca yapılabilmesi için aşağıdaki işlem adımları uygulanır.

Kazı şev üstü çizgisi olan KY alanından, bina sınırlarını refere eden temel alanı çıkarılır. Bu yöntem ile bulunan alan hacim hesabı için sınır teşkil edecek ve bu sayede bina sınırları içine giren alanlarda hesap yapılmamış olacaktır.

Bu işlem için tabakalardan sadece KPÇİZ_KY ve TEMEL tabakası açık bırakılır.

GERI_DOLGU_SINIR adında yeni bir tabaka oluşturulur.

Giriş / Alan / Alan Çıkart işlemine girilir. Dış alan olarak KY çıkacak olan olarak TEMEL seçilir. Dış ve iç alanlar korunarak işlem tamamlanır.

Yapılan kazının geri dolgu hesabı için, tekrar Hacim Hesapla işlemine girilir.

İşleme girerken sınır alan olarak GERI_DOLGU_SINIR tabakasında üretilen alan seçilir.

Hacim Hesapla editöründe, Uygulama Yüzeyi dışındaki yüzeylerin hepsi kaldırılır.

Yüzey Ekle komutu ile yeni bir yüzey eklenir. Bu yüzeyde sabit kot olarak bina çevresi tretuvar kotumuz olan 1664 değeri girilir.

Tamam ile işlem bitirildiğinde, hacim hesabı gerçekleştirilmiş olur. Hesap sonucunda oluşan kazı değerleri daha önce hesabı yapıldığı için dikkate alınmaz.

  • No labels