Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TRANET Proje Uygulamaları

Tanım

Icon
'Trafik İşaretleri Projelendirme Uygulamaları', Düşey işaretlemelerin standartlara tam uyumlu bir şekilde üretilmesi süreçlerini içerir.

Hedef Grup

Icon

Bu uygulama, harita, inşaat, orman, mühendislik bilimleri, trafik projeleri üreten kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

Icon
  • Standartlarda mevcut olan tüm levhaları konumlandırabilecek,
  • Düşey levhaları standartlara tam uyumlu olacak şekilde boyutlandırabilecek,
  • Levhalara ait öznitelik bilgilerini kolayca oluşturabilecek,
  • Trafik projelerinin gerektirdiği tüm proje çıktılarını ve raporları oluşturabilecek. Her bir levhayı, standartlarda bulunan uygun poz numaralarına göre metrajını alarak fiyatlandırabilecek. (Levha Listesi Raporu, Levha Metrajı Raporu, Bilgi Levhaları İmalat Metrajı Raporu, Levha Detay Planı vb.)
  • GPS ile alınan levhaları Tranet'e aktarabilecek, Tranet ile üretilen projeleri GPS'e aktararak saha çalışmalarını etkin bir şekilde kullanabilecek,
  • Google, Yahoo, BingMap vb. kaynaklardan, uydu, sokak, yükseklik vb. haritaları online altlık veri olarak kullanabilecek, geocoding aramaları yapabilecek,