Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.4. Tehlike Uyarı İşaretlerinin Eklenmesi

T-1b Levhasının Eklenmesi

T-1b levhasının seçilmesi ve projeye eklenmesi için aşağıdaki işlem adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Levha Kütüphanesi'nden Levha Seçimi

1. Levha Listesi'nde fare sağ tuş ile açılan menüden Levha Ekle işlemine tıklayınız. İşlem sonucunda levha kütüphanesi açılacaktır.

2. Arama Kutusu'na T-3b yazınız. Ön izleme penceresinden T-3b levhasını seçiniz.

Levha Parametresinin Tanımlanması ve Projeye Eklenmesi

3. Levhaya ait parametreleri aşağıdaki şekilde gerçekleştiriniz. Eğim parametresini %6 olarak değiştiriniz.

4. Düşey işaretleme penceresinde 'Tamam' butonu ile işlemi bitiriniz.

5. Ekran üzerinde konumlandırılması istenen ve projede belirtilen noktayı fare sol tuş ile tıklayınız. Levhayı ekran üzerinde uygun görülen alana tekrar fare sol tuş ile bırakınız.

T-16 Levhasının Eklenmesi

Levha Kütüphanesi'nden Levha Seçimi

1. Levha Listesi'nde fare sağ tuş ile açılan menüden Levha Ekle işlemine tıklayınız. İşlem sonucunda levha kütüphanesi açılacaktır.

2. Arama Kutusu'na ışıklı yazıp enter tuşuna tıklayınız. Arama işleminden ön izleme bölümünde gelen T-16 levhasının üzerine çift tıklayınız.

Levhanın Plan Üzerine İşlenmesi

Icon

3. Düşey işaretleme penceresinde 'Tamam' butonu ile işlemi bitiriniz.

4. Ekran üzerinde konumlandırılması istenen ve projede belirtilen noktayı fare sol tuş ile tıklayınız. Levhayı ekran üzerinde uygun görülen alana tekrar fare sol tuş ile bırakınız.

  • No labels