Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2. Aynı direk üzerinde birden fazla levhaların eklenmesi

Icon

Kavşak bölgesinde aynı levha direği üzerinde birden fazla levhanın eklenmesi istenebilir. Örneğin projemizde Dönüş Adası Ek Levhası (T35) ve Kavşak Öncesi Yön Levhaları (B-5a) aynı direk üzerine eklenecektir.

Ek olarak kavşak bölgelerinde yine sıklıkla kullanılabilecek, konsola asılan yön levhaları da yine aynı direk üzerine işlenecektir.

2.2.1. B-5a ve T-35 Levhasının Eklenmesi

1. Levha Listesi'nde fare sağ tuş ile açılan menüden Levha Ekle işlemine tıklayınız. İşlem sonucunda levha kütüphanesi açılacaktır.

2. Arama Kutusu'na T-35 yazınız. Ön izleme penceresine gelen T-35 levhasını seçiniz.

3. Levhaya ait parametreleri aşağıdaki şekilde gerçekleştiriniz.

4. Düşey işaretleme penceresinde 'Tamam' butonu ile işlemi bitiriniz.

5. Ekran üzerinde konumlandırılması istenen ve projede belirtilen noktayı fare sol tuş ile tıklayınız. Levhayı ekran üzerinde uygun görülen alana tekrar fare sol tuş ile bırakınız.

6. Levha Ekle işlemine tıklayınız. B-5a levhasını seçiniz ve aşağıdaki parametreleri gerçekleştiriniz. Düşey işaretleme penceresinde 'Tamam' butonu ile işlemi bitiriniz.
7. B-5a levhasını ekran üzerinde T-35 levhasında aynı direk üzerine eklemek için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
7.1. Komut satırında 'levhanın gerçek yerini göster...' iletisi sırasında B-5a levhasının ekran üzerindeki sembolünü otomatik yakala modunu kullanarak seçiniz.

7.2. Ardından T-35 levhası üzerine otomatik olarak gelen B-5a levhasını T-35 levhasını referans alarak bırakınız.

2.4.2. Konsola Asılan Yön Levhalarının Tasarımı

Kavşak bölgelerinde sıklıkla kullanılacak yön levhalarını aynı direk üzerine ekleyebilirsiniz. İşlem adımları aşağıdadır.

1. Levha Ekle işlemine tıklayınız. B-5a levhasını seçiniz.

2. Levhaya ait parametreleri aşağıdaki şekilde tanımlayınız. Düşey işaretleme penceresinde 'Tamam' butonu ile işlemi bitiriniz.

4. Ekran üzerinde konumlandırılması istenen ve projede belirtilen noktayı fare sol tuş ile tıklayınız. Levhayı ekran üzerinde uygun görülen alana tekrar fare sol tuş ile bırakınız.Fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz.

5. Karşınıza gelen levha penceresinde Yerleşim Yeri bölümünde Kızılkeçeli yazısını silip Zeytinli yazınız.Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

6. Kızılkeçeli levhasına ait ekrandaki sembolü otomatik yakala modu ile seçiniz. Bu sayede Zeytinli levhası ekrana otomatik olarak Kızılkeçeli levhasının üzerine gelecektir. Levhanın yönünü belirleyip fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz.

7. Aynı işlemleri Altınoluk ve Güre yerleşim yerleri için de gerçekleştirebilirsiniz. İşlem sonucunda tek bir direk üzerinde 4 farklı levha eklenmiş olacaktır.

  • No labels