Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1. Tehlike Uyarı İşaretlerinin Eklenmesi

Icon

1.4. Tehlike Uyarı İşaretlerinin Eklenmesi sayfası referans alınarak projede belirtilen lokasyona T-16 Işıklı İşaret Cihazı levhasını ekleyiniz.

3.1.1. T-16 Levhalarının Eklenmesi

  • No labels