Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.1. Levhalara Toplu Veri Girişi İşlemleri

5.1.1. Levhalara Referans Numarasının Verilmesi

Levha listesi üzerinde fare sağ tuş ile Numaralandır işlemine tıklayınız. İşlemin ardından levhaların km.değerlerine göre RN ile başlayan ön eke göre numaralandırıldığını gözlemleyiniz.

5.1.2. Pafta Numaralarının Eklenmesi

2. Levha listesi üzerinde fare sağ tuş ile Pafta No Doldur işlemine tıklayınız. PINDEX tabakasında bulunan pafta isimlerinin levhalara göre eklendiğini gözlemleyiniz.

  • No labels