Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.2. Etiket İşlemleri

  1. Etiketle işlemine tıklayınız. İşlem sonucunda grafik ekrandaki levhaların üzerine kilometre, levha adı ve referans numarası bilgilerinin yazdırıldığını gözlemleyiniz.
Icon

Etiketle işlemi ile proje ekranı üzerindeki levhaların Referans NumarasıLevha Adı ve Kilometre bilgileri otomatik olarak yazdırılmaktadır. Etiketlenecek levhaların bilgileri Levha Listesi' nden alınmaktadır. Bu listede tanımsız olan değerlere ait kolonlar varsa bu kolonlar ekran üzerinde yazılmayacaktır. Örneğin Ref No kolonu boş ise bu bilgi işlem sonucunda ekrana yazdırılmayacaktır.

Icon

  • No labels