Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6.2. Raporların Alınması

6.2.1. Levha Listesi Raporunun Alınması

  1. Levha Listesi işlemine tıklayınız. Oluşturulacak rapor dosyasının dizinini tanımlayınız. İşlem sonucunda rapor dosyası otomatik olarak açılacaktır.

6.2.2. Levha Metrajının Alınması

2. Levha Metrajı işlemine tıklayınız. Oluşturulacak rapor dosyasının dizinini tanımlayınız. İşlem sonucunda rapor dosyası otomatik olarak açılacaktır.

Icon

Açılan Raporda; levhalara ait ad, resim, levha geometrisi gibi bilgilerin yanında malzeme cinsi, boyutlar ve levha cinsine göre değişen standart KGM poz numaraları da otomatik olarak rapora işlenmektedir. Bu poz numaralarının birim fiyatları ve levha adetlerine göre toplam fiyat da metrajlarda yer almaktadır.

6.2.3. Bilgi Levhaları İmalat Metraj Raporunun Alınması

3. Bilgi Levhaları İmalat Metraj Raporu işlemine tıklayınız. Oluşturulacak rapor dosyasının dizinini tanımlayınız. İşlem sonucunda rapor dosyası otomatik olarak açılacaktır.

Projede kullanılan tüm bilgi grubu levhalara ait, imalata yönelik üretim ve montaj bilgilerini de içeren bilgilerin alındığı rapordur. Bu rapor sayesinde bilgi levhalarının malzeme türü (alüminyum, galvanizli), ayak tipleri adetleri ve hacmi, sistem direği adetleri, bulunduğu konum (örn: kavşak içi yön levhası), levhanın boyutları ve bir takım genel bilgileri alınabilmektedir.

  • No labels