Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Kazı Tabanı Geometrisinin Oluşturulması

 1. Proje içerisinde kullanılan binalara Kot Düzenle (?işlemi ile kot bilgisi aktarılır.

Kazı Planı için referans alınacak kazı taban alanları ekrana çizilir. Referans alan kotları projelendirilen kazı taban kotları olarak atanmalıdır. 
Tören alanı ve bina kazısı için tüm kazı tabanını tek bir kota indirmek uygun olacaktır. Fakat otoparkta biriken suyun tahliyesi için belli bir eğim verilmesi gerekir.

Otopark için Kot Düzenle işlemine tekrar girilir. Doğrultu eğim özelliği kullanılarak, otoparkın tahliye ızgaralarının veya hendek dibinin olduğu tarafa doğru %2 eğim verilir.

1 nolu noktadan 2 nolu nokta doğrultusunda %2 eğim belirlenecektir.

Icon

Doğrultu -> Eğim; Seçilen nokta, doğrultu ve bu doğrultu için belirlenen eğimin oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır. Çizim alanı üzerinde gösterilen iki nokta ile doğrultu belirlenecektir.

  • No labels