Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şev Tanımlarının Yapılması

Icon

2. Araziye Uzat butonu ile kazı tabanları seçilir ve Araziye Uzat(?) editörü ile şevler belirlenir.

Her yüzey için farklı tanımlamalar yapılabileceği gibi, bütün yüzeylere tek seferde şev tanımları oluşturulabilir.

Araziye uzar butonu ile ilk olarak tören alanı seçilerek istenen şev tanımı sağlanır.

Ekle işlemi ile bina alanı seçilerek aynı şev tanımında olması sağlanır.

Icon

Ekle: Editör ile belirlenen tanımın kullanılacağı alanlar eklenebilir.

Çıkar: Daha önce belirlenen alanlar bu komut ile çıkarılabilir.

 

3. Otopark için tasarlanan alanda suyun drenajını sağlamak için eğimli oluşturulmuştu. Bu eğimler doğrultusunda otoparkta birikecek suyun tahliyesini sağlamak amacıyla hendek oluşturulacaktır. Bu işlem için araziye uzat işlemine girilir ve otopark alanına Segment (?) tanımı sağlanır.

Solda bulunan tanımlar kısmında sağ tuşla Yeni Segment (?)işlemine girilir ve otoparkın solunda bulunan hat için hendek tanımı gerçekleştirilir.

Bu işlem ile yüzeyin sadece bir segmenti için tanımlama yapılmış olacaktır. Aynı yöntem ile yüzeye ait her segment için farklı şev tanımlaması yapılabilir.

  • No labels