Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şev Yüzeylerinin Oluşturulması

Icon

 4. Uygula(?) Komutu ile istenen şev tanımları ile yüzeyler oluşturulur.

Icon

Uygula komutu kullanılırken seçim sırası büyük önem taşımaktadır. İlk seçilen kazı tabanı, uygulamada ilk olarak kazılacak alan olmalıdır. Şevlerin etkileşimi burada seçilen tanıma göre belirlenecektir.

Proje içerisinde ilk olarak tören alanında kazı daha sonra bina ve otopark kazıları sağlanacaktır. Sıralamaya uygun şekilde objeler seçilir ve yüzeyler oluşur.


  • No labels