Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enkesitlerin Alınması

Icon

6. Oluşan yüzeyler üzerinden otomatik olarak enkesit almak için, enkesit alınması isten eksen çizgileri kazı tabanı için çizilir ardından Enkesit Çiz (?) işlemine girilir.

Icon

Çizilen çizgi yada çizgiler KP_ENKESİT tabakasında çizilmelidir. Bu tabakanın bulunmaması yada tabaka içerisinde enkesit almaya uygun obje bulunmaması durumunda işlem içerisinde Çiz butonu ile çizim sağlanabilir.

Bütün yüzeyler için tek bir enkesit çizgisi kullanılabileceği gibi, her kazı tabanı için farklı enkesitlerde oluşturulabilir. Bu proje için tek bir enkesit çizgisi tanımı uygun olacaktır.

Enkesit çizim parametreleri belirlenir. Tamam işlemi ile enkesit çizimi penceresine geçilir.

Enkesit çizim parametreleri belirlenerek, çizim ekranda istenen yere bırakılarak gerçekleştirilir.

 

Icon

Enkesit Alımında birçok farklı parametre belirlenebilir.Çizim parametreleri tamamen kullanıcı tanımlı olarak da düzenlenebilir. (?) 

Kazı Planının otomatik olarak oluşturduğu üçgen model ve uygulama yüzeyi tabakaları için çizim parametreleri otomatik olarak gelecektir.

Çizim parametreleri tamamen kullanıcı tanımlı olarak da düzenlenebilir.


  • No labels