Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İlkadım Belediyesi Akıllı Belediyeciliğe Geçiş Yaptı

20 Nisan 2017

İlkadım Belediyesi, ilçe sorumluluk alanı içerisinde bulunan vatandaşlarına daha hızlı, kaliteli, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunabilmek için “Harita Planlama ve CBS Programı Veri Entegrasyonu İşi” kapsamında Netcad’in çözüm ortaklığı ile birlikte KENT OTOMASYON SİSTEMİ’ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda hâlihazır haritalar, plan paftaları, ortofotolar, kadastro verileri ve güncel numarataj verileri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapısında toplanarak uygulamalar üzerinden kullanıma hazır hale getirildi.

Netcad’in CBS çözümlerinin arasında vatandaşın kullanımına açılan E-İMAR uygulaması dışında belediyenin iç otomasyonunda kullanılmak üzere Adres Bilgi Sistemi, NetÇAP, E-Devlet Entegrasyonu ve Yönetim Bilgi Sistemi Entegrasyonu başlıklarının da eğitimleri tamamlandı.

Yönetim Bilgi Sistemi Entegrasyonu sayesinde, belediye sistemindeki vatandaşlara ait “borç” ve “beyan” bilgilerini sorguladıktan sonra coğrafi olarak konumlarına ulaşarak beyanlarının doğruluğu adres bazında kontrol edilerek gelir artırıcı çalışmalar hedefleniyor.

Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.