Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Cevher Modelleme, Açık Ocak ve Yer Altı Projelendirme Uygulamaları

Tanım

Icon
Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Uygulamaları, yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içerir.

Hedef Grup

Icon

Bu uygulama, madenciliğe ilişkin proje üreten tüm yer bilimlerine ilişkin sektörlere yöneliktir. Maden, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri ve madene ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin yerbilimleri bölüm öğrencileri ve akademisyenlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

Icon
 • Sondajlara ait veri girişi yapabilecek ve raporları mevzuatlara uygun yapıda alabilecek,
 • Sayısal arazi modelini arazi noktalarından oluşturabilecek,
 • Jeolojik yapı unsurlarını yüzeylere uygulayarak modelleme yapabilecek,
 • Üç boyutlu jeolojik katı ve blok modelleme yaparak görselleştirebilecek,
 • Katı ve blok model üzerinde istenilen parametre değerlerine göre tematik haritalar hazırlayabilecek,
 • Kaynak ve rezerv kestirim hesaplamalarını jeoistatiksel yöntemlerle hazırlayarak raporlama yapabilecek,
 • Yeraltı ve yerüstü ocak modelleme projelerini kurum standartlarında, mevzuatlar ve yenilenen ‘5177 Sayılı Maden Kanunu’na uygun yapıda oluşturabilecek,
 • Yeraltı ve yerüstü ocak modelleme işlemlerini kullanıcı tanımlı parametreler doğrultusunda veya otomatik yapabilecek,
 • Yerüstü ocak tasarımında şev, rampa, yol, pasa harmanı, yapı, patlatma vb. elemanların kullanıcı tanımlı ya da otomatik oluşturulması sağlanabilecek,
 • Yeraltı ve yerüstü ocak tasarımında oluşacak çevresel etki değerlendirme raporlamalarını hazırlayabilecek,
 • Yeraltı ocak tasarımında galeri, havalandırma, tesisat vb. elemanları kullanıcı tanımlı ya da otomatik oluşturulması sağlanabilecektir.