Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Değerlendirme

Bu Bölümde Neler Öğrenilecek?

Icon

Sondaj verileri üzerinde istatiksel hesaplamalar, histogram ve diyagram grafikleri oluşturma, kompozitleme ve kesit alım işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

  • No labels