Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yerel Yönetimlerde plan kararları temel veri katmanları içinde mülkiyetle olan ilişkisinden dolayı büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kentsel alandaki bu kararlara ilişkin her türlü yapılan ve yapılacak işlemin doğrulanabilir ve sorgulanabilir bir sistem tarafından yönetimi kurum açısından önem taşımaktadır. Plan Tadilat Süreç Yönetimi Uygulaması ile tüm ölçeklerde gerçekleşen plan ve plan değişikliklerine ilişkin bu süreç belgeleri ile sorgulanabilir, raporlanabilir, sayısal haritalar üzerinden diğer veri kategoriyle ilişkili olarak izlenebilir

Yerel Yönetim Kademelerinde Tadilat Süreçlerinin Yönetimi

 

İl ve ilçe bazında üretilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bu ölçeklerdeki plan değişiklik tekliflerinin; güncel olarak coğrafi bilgi sistemi içerisinde tutulmasını ve karar vericilerin doğru, güvenilir planlama altlıkları ile çalışmalarının sağlanması, plan değişikliklerinin onay sürecinin tamamlanmasını takiben coğrafi bilgi sistemi otomasyonu sayesinde güncel plan verilerine her zaman ulaşılmasının sağlanması, tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması, mevcut tüm planların güncel olarak bulunduğu bir planlama portalı web ara yüzünün oluşturulması hedeflenmiştir.

 

Süreç Yönetimi

Tadilat Başvurusu, vatandaş veya müellifinin belediyeye bir dilekçeyle kayıttan girişiyle başlayıp, mecliste oylanıp kabulü veya reddiyle sonlanan çok aşamalı bir süreç olup, bu süreçte bazı zorunlu belgelerin tasnifi ve ilgili mercilere sunulması, kontrolü gibi işlem adımları içermektedir. Her işlem adımının harita ile entegrasyonu işin sağlıklı yürümesi için önemlidir. Sistem tüm tadilat tekliflerini depolama ve görüntülemeye elverişli olduğundan önceki başvurularla birlikte değerlendirmeye olanak sağlamakta, böylelikle çalışma diğer etmenlerle birlikte değerlendirilebilmektedir.

Süreç yönetimi, belli adımlarda ilgilisi ve birimler arası iletişimde SMS, mail gibi araçlarla geri bildirimlere olanak sağlamaktadır

Belediye İçi İşleyişte Şeffaflık

Tüm plan değişiklik talep takibinin belediye içinde açık bir platformda yürütülebilmesi, işleyişte şeffaflık; iş süreçlerinin birimler arası ve kendi içlerinde zaman ölçümlerinin yapılabilmesine olanak sağlaması, belediyecilik hizmetlerinin hızlanmasına katkı sağlamaktadır.

Belediye Meclisi, aylık toplantılarında tadilat başvuru değerlendirmelerini bu sistem üzerinden yapabilmekte; onaylanan tadilatlar meclis kararıyla süreçte son adım olan 'Yayın' özelliği ile Belediye' nin Resmi İnternet Sitesi' nde aynı anda askıya çıkmaktadır

Başvuru sahibi, başvuru numarası ile bu platformda dilekçesinin takibini belediye binasına gitmeden yapabilmektedir

Tadilat Süreç Adımları

Plan tadilatlarına ilişkin süreç iş akışı ilçe belediyesinin ve/veya vatandaşın başvurusuyla başlayan, tadilatın onay veya reddiyle sonuçlanan tüm adımları içermektedir. Her süreçte ilgili sürecin evrakları türlerine göre depolanabilmektedir.

Tadilatların Harita Tematikleri ile Yorumu

Tadilatlar başvuru türlerine göre, başvuru konularına göre, onay durumlarına göre gruplanabilmektedir. Böylelikle plan üzerindeki tadilat teklifleri yapılaşmış alanın ihtiyaçlarının yorumlanabilmesi adına ipuçları taşımakta, sistem sayesinde harita temelli tematikler yapılarak alan üzerindeki dağılım izlenebilmektedir.

Birimler Arası Etkileşimli Dosya İletimi

Sistem üzerindeki bilgilendirme araçları sayesinde birimler arasında dosyaların iletimi bildirimlerle eksiksiz yapılmakta, sistem belli zaman periyodlarını aşan süreçlerde ilgilisine uyarı verebilmektedir. Zaman bazlı performans ölçümleri yapılabilmektedir.

Belediye Meclisinde görüşülecek dosyalar meclis aşamasındaki süreç seçimi ile görüntülenebilmekte, ekli dosyaları ile değerlendirilebilmektedir

 

 

Vatandaş Takip Paneli

Vatandaş Takip Paneli eklentisi ile, tadilat başvuruları; başvuru no ve T.C. Kimlik No parametreleri ile izlenebilmekte, süreci ve hangi birimde olduğu sorgulanabilmektedir. Belediyenin isteği doğrultusunda bu panel, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanabilmektedir.

KEOS.ABSModulGerekli
Netigma RuntimeLisans GerekliGerekli
Netgis ServerLisans GerekliGerekli
Netgis SDKLisans GerekliGerekli
Vatandaş Takip PaneliEk ürünİsteğe Bağlı
Web AskıEk ürünİsteğe Bağlı

 

 

Teknik Videolar

Rapor Tasarımı, Sorgu Sonucu Özelleştirmesi, Dokümantasyon, Süreç Yönetimi, Doküman Arşivi, İşlem Günlükleri, Dil Desteği, Netigma Bilgi Kaynakları, Özel Sayfa Eklemek, Netigma Bileşeni Oluşturma, NCDN Tanıtımı, Sorgu Şablonları, Anasayfa Tasarımı konu başlıklarından oluşan çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Netcad Forum'a giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

  • No labels