Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 596 Next »

 

 

Canlı Eğitim Takvimi

29.06.201715:30 - 16:30

Netpromine\ Yeraltı Madenciliği (Galeri Tasarımı) - III

 İçerik
 • Galeri tematik işlemleri
 • Hava kapısı ve Fan ekleme işlemleri
 • 3B karelaj ekleme ve proje görselleştirme işlemleri

 


 
04.07.201715:30 - 16:30Trafik İşaretleri Projelendirme I

 

 İçerik

 

05.07.201715:30 - 16:30Trafik İşaretleri Projelendirme II

 

 İçerik

 

06.07.201715:30 - 16:30

Trafik İşaretleri Projelendirme III

 İçerik
 • Trafik İşaretleri Proje Çıktılarının Alınması
  • Levha Silme ve Düzenleme İşlemleri
  • Raporları Alınması
  • Ölçülendirme İşlemleri
  • GPS İşlemleri
11.07.201715:30 - 16:30

Excanet | Bina ve Otopark Kazı Planı Uygulamaları

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Bazlı Hacim
 
12.07.201715:30 - 16:30Excanet | Tünel Portal Tasarımları için Kazı Planı Uygulamaları

 

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Baz
 
13.07.201715:30 - 16:30Excanet | Arıtma Tesisi Kazı Dolgu Hacim Hesapları için Kazı Planı Uygulamaları

 

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Bazlı Hacim
 
18.07.201715:30 - 16:30Netcad 7.6 GIS|Mimar \ CAD Verilerinin Tablosal Veriler ile İlişkilendirilmesi

 

 İçerik
 • Excel verileri ile Cad verilerinin İlişkilendirilmesi
 • Aktarımı sağlanan objelerde tematik,etiket sorgu ve süzgeç işlemleri
19.07.201715:30 - 16:30Netcad GIS|Mimar \ Raster Yükseklik Verileri Üzerinden Proje Yönetimi ve “*.E00 uzantılı dosyalardan kot üretme“

 

 İçerik
 • Yükseklik Noktalarının üretilmesi ve sayısal arazi modeli işlemleri
 • E00 uzantılı verilerden kot üretme ve sayısal arazi modeli işlemleri

 

20.07.201715:30 - 16:30Netcad 7.6 GIS | Netıgo,Netcad 360 ve Netstore Uygulamaları

 

 İçerik
 • Netigo Uygulamaları
 • Yön Bulucu, Dokuman Nesnesı, Hava Durumu Aracı
 • Netcad 360 Uygulamaları
25.07.201715:30 - 16:30Netmap Proje İşlemleri

 

 İçerik
 • Netmap\Proje İşlemleri
  • Yeni Proje,Netmap Projesine Çevir,Proje Parametreleri,Tapu Sözel Veri Oku
 • Netmap\ Sınır İşlemleri
  • Ada,Parsel,Yapı, İrtifak Hakkı Sayısallaştırmaları
 • Netmap\Parsel Editörü İşlemleri
26.07.201715:30 - 16:30Netmap Düzenleme İşlemleri

 

 İçerik
 • Düzenleme İşlemleri
  • Birleştir
  • Ayır
  • Cins Değişikliği
  • Yola Terk
  • Yoldan İhdas
  • Alan Düzeltme,Yol Dengelemesi,Ada Etrafında Adlandırma
 • Belge ve Raporlar
27.07.201715:30 - 16:30Netmap Dağıtım İşlemleri

 

 İçerik

Dağıtım (18. Madde) Uygulamaları

 • Dağıtım Proje İşlemleri 
  • Dağıtıma Veri Nakli
  • Dağıtım Ayarlar Menüsü
 • Kadastro ve İmar Kayıtlarında Düzenleme ve Değişiklik 
  • Kayıt Ekleme,Varis Bilgileri,Pay Kontrolü vd kolon işlemleri
  • Toplu Veri Gir,Toplu veri sil işlemler
 • Dağıtım İşlemleri
  • Kop Hesabının Yapılması ve dağıtılması
  • Dop Hesabının Yapılması ve dağıtılması
   • Tespitlere Göre Dağıtım
   • Otomatik Dağıtım
   • Grafikden Alan Düzeltme
   • Kadastro Parseline Dağıtım
   • Editör üzerinde Dağıtım 
   • Manuel Dağıtım
   • Grafik Dağıtım 
 • Dağıtım Sorgularının Yapılması 
 • Raporların Alınması
01.08.201715:30 - 16:30Nettop Arazi Toplulaştırma Uygulamaları I

 

 İçerik
 • Genel Kavramlar
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Altlık Dosyaların Yüklenmesi
  • Raster Dosyanın Yüklenmesi
  • Halihazır Durumun Yüklenmesi
 • Kadastro Parselinin Oluşturulması
 • Kadastro Kayıtlarının Oluşturulması
02.08.201715:30 - 16:30Nettop Arazi Toplulaştırma Uygulamaları II

 

 İçerik
 • Tapu Sözel veri Aktarımı
 • Toplu İşlemler
 • Varis bilgilerinin Girilmesi
 • Blokların Oluşturulması
  • Blok Hatlarının Çizgi ile Çizilmesi
  • Blok Alanlarının Kapatılması
 • Blok Kayıtlarının Oluşturulması
03.08.201715:30 - 16:30Nettop Arazi Toplulaştırma Uygulamaları III

 

 İçerik
 • Endeks Sınırlarının Oluşturulması
  • Endeks Haritası
 • Endeks Değerlerinin Hesaplanması
  • Kadastro Parsellerinin Endeks Değerlerinin Hesaplanması
  • Blokların Endeks Değerlerinin Hesaplanması
 • Zaiyat Hesabının Yapılması (DOP)
08.08.201715:30 - 16:30Nettop Arazi Toplulaştırma Uygulamaları IV

 

 İçerik
 • Mülakat İşlemleri
  • Mülakatların Manuel Olarak Girilmesi
  • Mülakatların Grafik Üzerine Sürükle-Bırak ile Girilmesi
  • Mülakat Formlarının Alınması
09.08.201715:30 - 16:30Nettop Arazi Toplulaştırma Uygulamaları V

 

 İçerik

Dağıtımın Yapılması

 • Manuel Dağıtım İşlemi
 • Sürükle-Bırak Yöntemi ile Dağıtım
 • Otomatik Dağıtım İşlemi
10.08.201715:30 - 16:30Nettop Arazi Toplulaştırma Uygulamaları VI

 

 İçerik

İfraz (yeni parsellerin oluşturulması)

 • Otomatik Blok Böl (İfraz) İşleminin Yapılması
 • Endekslere Göre İfraz İşlemi
 • Tapu Hazırlama ve Fen Klasörünün Oluşturulması
  • Tapu Hazırlama
  • Fen Klasörünün Hazırlanması
 • Rapor Alma Işlemleri
  • Kullanıcı Tanımlı Raporlar
  • Klasik Raporlar
  • Sosyal Etüt Raporları
15.08.201715:30 - 16:30Netsurf |  Sayısal arazi modeli işlemleri I

 

 İçerik
 • Topografik Noktaların Yüklenmesi
 • Şev işlemleri
  • Şev tarama işlemleri
  • Şev düzenleme işlemleri
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
16.08.201715:30 - 16:30Netsurf |  Sayısal arazi modeli işlemleri II

 

 İçerik
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
 • Model İşlemleri
  • Model Sınırı Bul
  • Model Kes
 • Model Düzeltme İşlemleri
  • Nokta ekle, sil
  • Kot Düzenle
  • Üçgen ekle, döndür
  • Platform ekle
  • Boşluk Doldur
  • Nokta Ekle (Çoklu)
17.08.201715:30 - 16:30Netsurf |  Sayısal arazi modeli işlemleri III

 

 İçerik
 • Enkesit işlemleri
  • Güzergah tanımlama
  • Enkesit İşlemleri
   • Güzergahtan enkesit
   • Enkesit Çizimi
   • Profil Çizimi
 • Hacim İşlemleri
  • Tabana göre hacim
  • Prizmatik hacim
  • Enkesitlerden Kübaj
22.08.201715:30 - 16:30Otoreg&Rasvek | Otomatik registirasyon Uygulamaları ve Rasvek  Uygulamaları

 

 İçerik
 • Raster Verilerin Toplu olarak Netcad Ekranına Aktarılması
 • Otomatik Register İşlemleri
 • Rasvek Uygulamaları
  • Rasterdan Alan Kapat
  • Raster Edit Mod
  • Rasterdan eğri yakalama ve diğer eğri işlemleri
23.08.201715:30 - 16:30Planet |  İmar Planlarının MPYY 2014 e uygun olarak oluşturulması

 

 İçerik
 • MPYY 2014' e uygun proje dosyasının oluşturulması
 • Eski Planların MPYY 2014 e göre dönüştürülmesi
 • Fonksiyon alanlarında düzenleme işlemlerinin yapılması (Ada Kaldırım Köşe Düzelt\Köse Düzelt\Kavsak Oluştur vb.)
24.08.201715:30 - 16:30Planet | MPYY 2014’e uygun Plan Düzenleme, Hesap ve Kontrol Fonksiyonları

 

 İçerik
 • Fonksiyon alanlarının oluşturulması ve sembollerin eklenmesi(Yerleşim,Yol,Yapılaşma).
 • Hesap İşlemleri
 • 3D Simülasyon

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar

Masaüstü veya diz üstü bilgisayarınızdan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için bilgisayarınızda Adobe Flash Player'ın yüklü olması gerekmektedir. Web tarayıcınızla uyumlu Adobe Flash Player'ı indirip yüklemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından Netcad Canlı Eğitimler sayfasına dönülür ve kayıt yapılmak istenen eğitim seçilir. Oluşturulan kullanıcı adı ve şifle ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Eğitim tarihinde Derse katıl butonuna tıklanır ve sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Başla butonu ile derse giriş yapabilir ve Canlı Eğitime katılabilirsiniz

Mobil Cihazlar

Mobil cihazlardan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için Mobil Cihazınızda "Onsync" uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. Uygulamayı IOS için appstore Android için Google Play linklerinden indirebilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından sisteme giriş yapılmalıdır. Belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Başla butonuna tıkladığınızda indirmiş olduğunuz "Onsync" uygulaması başlayacaktır. Uygulama otomatik olarak açılmazsa karışınıza çıkan sayfada yer alan "tap here" yazısına basılı tutarak çıkan menüden "Onsync" ile aç butonuna tıklamanız gerekmektedir.

 • No labels