Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BUSKİ Kamulaştırma ve Emlak Bilgi Sistemi

Projenin Amacı:

  • BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kamulaştırma Birimi İş Süreçlerinin Düzenli Olarak Takip Edilmesi
  • Bilgi kirliliği veya evrak noksanlığına mahal vermeden projelerin aşama aşama üretilmesi
  • Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda erişilebilmesi
  • Veri girişi yapan farklı kullanıcıların aynı platform üzerinde standart veri modelini kullanabilmesi ve bu şekilde sorunların minimize edilmesi
  • Web tabanlı uygulama ile bilgiye her yerden yetki çerçevesinde erişilebilmesi ve süreçlerin izlenmesi
  • TKGM, NVİ gibi diğer kuruluşlarla entegre bir yapı oluşturularak doğru veriye kısa zamanda ulaşılması
  • Netcad platformu üzerinde hazırlanan projelerin Kamulaştırma Bilgi Sistemi ile entegrasyonun sağlanarak konumsal ve metinsel bilgiye ulaşılması
  • Kamulaştırma Bilgi Sistemi vasıtasıyla verilerin dijital arşiv oluşturulması
  • Tüm süreçlerin analizinin yapılabilmesi ve raporlanması

 

 

 

  • No labels