Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Malik Güncelleme

Güncellenecek malik bilgilerinin Bilgi kartına girilerek hisse pay/payda vb bilgiler girişi yapılır. Adres Bilgisi Güncelle ve Kişi Sorgula işlemleri ile Kimlik paylaşım sisteminden güncel bilgiler otomatik olarak çekilerek güncellenir.

Malik ile ilgili işlem adımları bilgi kartından eklenmelidir

Girişi yapılan bilgilerden Bina bedeli, ağaç bedeli vb değerler hesaplanır. Temyiz Sonucu Hesaplanan yer bedeli dolu ise bu değer, bu değer boş Bilirkişi Sonucu Hesaplanan Yer bedeli, bu değerde boş ise anlaşılan kamulaştırma m2 değeri hesaba dahil edilir.

Kişinin ölümü durumunda Malik bilgi kartında Öldü işaretlenerek Yeni varis ekle bilgi formu açılır ve yeni varis bilgileri girişi yapılır.

 

  • No labels