Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapu Verilerinin Online Sorgulanması ve Kamulaştırma Uygulamasına Aktarımı

Netcad ile VGA.NCZ dosyası açılır

E-Devlet menüsünden Giriş butonuna basılarak kullanıcı adı şifre girişi yapılır.

Veri indir ile Alan Seç/ İdari Sürgeç/Liste yöntemi ile online olarak veri indirilir. İndirme sırasında Zemin, Hissedar ve Parsel alanları seçilmelidir.

 

 

İndirilen veri Kamulaştırma bilgi sistemi tablolarına uygun formatında aktarılır. Aktarım için Komut Satırına DATA IMPORT yazılır ve açılan arayüzden ilgili XML dosyası seçilir.

Açılan veri tabanı bağlantıları Tamam işaretlenerek geçilir.

 

 

Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra Netcad VGA ile geometrik veri girişi devam eder.

 

  • No labels