Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VGA Veri Girişi

Tapudan aktarılan Parsel verisi Netcad VGA Bilgi güncelle ile sorgulanır.Mahalle ve İlçe bilgilerinin doğru geldiği kontrol edilir ve parselin hangi projeye ait olduğu seçilir.

  • No labels