Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kamulaştırma Uygulaması Veri Girişi

KAMULASTIRMA uygulamasından Parsel sorgulanır ve detaylı bilgilerin girişi yapılır. 

Kamulaştırma alanı ve takdir edilen m2 birim fiyatı bilgileri gibi gerekli bilgilerin girişi yapılır.

Parsel Bilgi kartında sol panelden Malik bilgileri tıklanır. Yine tapudan online indirilmiş veri bu alanda görüntülenmektedir.

  • No labels