Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Proje/ Aç penceresinde SAKIZKOY.NCZ dosyasını proje ekranına yükleyiniz. (Yukarıda bulunan "Örnek Veri" sekmesinden ulaşabilirsiniz.)


Şebekenin çözülebilmesi için şebekeyi besleyen bir depo veya rezervuar olmak zorundadır. Şebekede bulunan her türlü objelerin çizimi sayısallaştırma menüsünden yapılabilir. Yeni bir obje çizimine geçmeden önce Sayısallaştırma menüsünden bulunan harfin "S" olmasına dikkat edilmelidir.

 

1) Sayısallaştırma listesinden Depolar butonuna basınız ve açılan alt menüden Gömme depo türünü seçiniz. Seçilen Gömme depoyu, DEPO noktasına yerleştirmek için nokta yakalama modunu kullanınız.

2) Depo çizimi yapıldıktan sonra çizilen depoya ait bilgilerin girilebileceği bir bilgi penceresi açıldığını gözlemleyiniz. Depo Bilgilerini aşağıdaki gibi doldurunuz.

Depo bilgileri penceresi 2 bölümden oluşmaktadır. Obje Özellikleri bölümü çizilen noktasal objenin tabaka, renk, koordinat gibi bir takım genel bilgilerin bulunduğu bölümdür. Deponun Z (kot) değeri üçgen model üzerinden otomatik olarak hesaplanmıştır. İstenirse bu değer değiştirilir.

Depo bilgileri penceresinde 2.bölüm ise depoya ait olan ve hidrolik hesaplamalarda kullanılacak bilgilerin girileceği bölümdür. Bilgileri yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi doldurunuz. Tamam butonuna basıldığında girilen bütün bilgiler veritabanında saklanacaktır.

Sistemin çözülebilmesi için Depo özelliklerinden girilmesi zorunlu olan bilgiler; OBJECTID, Başlangıç Seviyesi, Minimum seviye, Maksimum Seviye ve Çap bilgileridir. Aksi halde çözüm yapılamayacaktır.

1) Bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basınız. Çizilen depoyu grafik ekranda görmek için Görüntü  Yeniden Çiz işlemine giriniz veya klavye üzerindeki yıldız * tuşuna basınız.


Düğümler, su şebekesi içinde bağlantıların kesiştiği ve şebekeye su giriş veya çıkışlarının yapıldığı noktalardır.

1) Sayısallaştırma menüsünden Rezervuar butonuna basınız ve açılan alt menüden Yer altı Su Akiferini seçiniz. Seçilen Gömme depoyu, REZERVUAR noktasına yerleştirmek için nokta yakalama modunu kullanınız.

 

   •  Rezerv bilgilerinde Toplam Yük bölümüne 129.164 yazınız.(Eklenen noktanın yüksekliği)

   • Sayısallaştırma menüsü kullanılarak düğüm noktalarının çizimini yapınız.

 

   • Örnek uygulama için DUGUMLER tabakasında yer alan noktaları Sayısallaştırma menüsü yardımıyla sayısallaştırınız.


 

 

Sayısallaştırma sırasında düğüm noktalarına ait ana talep değerleri girilebilmektedir. Fakat bu örnekte ana talep değerleri toplu halde girileceğinden sayısallaştırırken bu bölümü boş bırakılmalıdır. Bu nedenle istenirse Sayısallaştırma menüsünden İlişkilendirme işlemi de yapılabilir.

 

 

Şebeke içinde suyu bir noktadan diğer bir noktaya taşımak için borulara ihtiyaç vardır. Boru çizimi yapmak için sayısallaştırma menüsü kullanılır. Boru Çizimi sırasında mutlaka boru başlangıç ve bitiş noktalarında düğüm noktaları olması gerekmektedir.

 

1) Sayısallaştırma menüsünü kullanarak boruların çizimini yapınız.

   • İlk olarak Ana boru hattı için boru kademesi olarak 1.boruyu seçiniz.İlk boru çizimi olarak Depodan başlayarak 60156 noktasına kadar olan hattı yani Ana Boru hattını çiziniz. Çizim işleminde tabakardan ANABORU tabakasını referans alınız.
İstenirse ANABORU hattı tabakasındaki hat Sayısallaştırma menüsünden ilişkilendirme yapılabilir.
Boru çizimi yaparken Sabit Çap bilgisinde HAYIR ibaresi bulunuyorsa program belirtilen basınç ve hız değerleri arasında boru çaplarını otomatik olarak bulacaktır. Eğer Sabit Çap bilgisi EVET olarak girilirse boru tipinde belirtilen çap aynen kabul edilir, boru çaplarını hesapla işlemi yapıldığında Sabit Çap bölümü EVET borularda boru çapları değişmeyecektir.

  1. İkinci olarak Terfi Hattının çizim işlemini gerçekleştiriniz.


Örnek projeye göre TERFI_HATTI tabakası referans alınarak Pompa – Depo arasındaki terfi hattını sayısallaştırınız. (Sayısallaştırma menüsünden İlişkilendirme işlemini de kullanabilirsiniz.) Boru Bilgileri penceresindeki bilgileri aşağıdaki gibi doldurunuz.

  1. Örnek Uygulamaya göre; TALI_BORU, ESAS_BORU, ve TALI_BORU_2.KADEME tabakaları referans alınarak diğer boruların da çizim işlemini gerçekleştiriniz.Tali Boru, Esas Boru ve 2.kademedeki tali borularınızın çizimi için Sabit Çap bölümünü Hayır ile geçiniz.

 1. Sayısallaştıma menüsünden Pompa butonuna basınız ve açılan alt menüden Dalgıç Pompayı seçiniz. Grafik ekrandaki POMPA noktasına yerleştirmek için nokta yakalama modunu kullanınız.
Açılan Pompa bilgileri penceresinde Güç sekmesine 22 KW yazınız.
Yapılan sayısallaştırma işlemlerinin grafik ekrandaki görünümü inceleyiniz.

 1. Sayısallaştırma menüsünden Yangın musluklarını ve vanaları da sayısallaştırınız. Sayısallaştırma işlemlerinde YANGIN_MUSLUĞU ve VANALAR tabakalarını referans alabilirsiniz.

 

 1. Yapılan işlemler sonucunda şebekelerin grafik ekranda görünümünü inceleyiniz.

 1. Suyu/ Hardy Cross İşlemleri/ Otomatik Talep Hesabı/ Boru Yoğunluklarını Güncelle işlemine giriniz. Açılan bilgi penceresini Tamam ile geçiniz.Projede kullanılan borulara yoğunluk değerleri de verilebilir. Boru tablosunda yoğunluk isimli bir kolon mevcuttur. Düğümlere yoğunluk atanması, grafik üzerinden çizim yaparak da gerçekleştirilebilir. Sayısallaştırma menüsünden Yoğunluk bölgesinin çizimi gerçekleştirilebilir, birden fazla sayıda yoğunluk bölgesi oluşturulabilir.
Herhangi bir yoğunluk sayısallaştırılma yapılması zorunluluğu yoktur. Bu durumda sadece otomatik talep hesabı komutu bir kez çalıştırılır ve tüm borulara '1' değerinin atanması sağlanabilir.
Sayısallaştırmalar yapıldıktan sonra İçmesuyu/ Hardy Cross/ Otomatik Talep Hesabı/ Boru Yoğunluklarını Güncelle komutu çalıştırılır. Böylece sayısallaştırılma esnasında verilen değerler boru tablosunda kayıtlara yoğunluk değeri olarak atanmış olur.

Düğümler sayısallaştırılırken Ana Talep değeri her bir düğüm noktası için tek tek girilebileceği gibi tek bir ana talep değeriyle hem tüm sisteme hem de belirlenen bölgelere düğüm talep değerleri atanabilir. Düğüm noktalarına ana talep değerlerini atamak için;

 1. İçmesuyu / Hardy Cross İşlemleri / Otomatik Talep Hesabı /Düğüm Talebi Hesapla işlemine giriniz. Örnek uygulamaya göre Akış değerini 7 lt/sn.olarak tanımlayınız.


Düğüm noktaları için ana talep değerleri istenirse basınç katlarıyla da belirlenebilir, toplam sistem debisi basınç katlarına göre oranlanabilir. Düğüm bilgileri tablosundan Ana Talep değerlerini gözlemleyiniz.

Eğer düğüm noktaları için herhangi bir talep seyri oluşturulmamış ise sistemin çalıştığı her zaman aralığında girilen talep değerleri kullanılır. Ancak istenirse düğüm noktalarındaki talep değerlerinin zaman bağlı değişimi modellenebilir. Bu işlem isteğe tabidir. Herhangi bir talep seyri tanımlanması zorunluluğu yoktur. Örneğin gece yarısı düğüm noktalarındaki su ihtiyacı azaltılıp, akşam saatlerindeki su ihtiyacı arttırılabilir. Zamana bağlı bu değişimleri simüle edebilmek amacıyla örnekte kullanılan bölgelerin her biri için ayrı talep seyirleri de tanımlanabilir. Örneğin sanayi bölgesinde 24 saat talebin düşmemesi gerekirken, konut bölgesinde gece yarısı ile sabah saatleri arasında talebi düşürmek mümkündür.
Aşağıdaki tabloya göre her düğüm noktası için belirlenen talepler örneğin 01:00'de 0.55 katsayısı ile çarpılacaktır, dolayısıyla düğüm noktalarında talepler azalacaktır, Yine her düğüm noktası için belirlenen talepler 09:00'da 1.15 katsayısı ile çarpılacak, dolayısıyla düğüm noktalarındaki talepler artacaktır.
Örnek uygulama için her düğüm noktasına aynı talep çarpanı kullanılacaktır. İstenirse her düğüm noktası için de ayrı ayrı talep seyri oluşturulabilmektedir. .

 1. Bağlantı yöneticisi/ Bağlantı tanımlarını/Seyirler tablosu üzerinde fare sağ tuşa basınız ve çıkan menüden tablo işlemine giriniz. 1. Daha önce herhangi bir seyir oluşturulmadığı için Seyirler tablosunun boş olarak açıldığını gözlemleyiniz. Tabloya yeni bir veri eklemek için fare sağ tıklayınız ve açılan menüden Seyir Düzenle işlemine giriniz.
 1. İhtiyaç Çarpanlarını aşağıdaki tabloda olduğu gibi giriniz. değerlerini giriniz. Tanımlama bölümüne Talep_Seyri yazınız.


 1. Seyir düzenleme tablosunu oluşturduktan sonra Tamam butonu ile tabloyu kapatınız. Tablo özellikleri penceresini de Tamam butonu ile kapatınız.

 

 1. Bağlantı yöneticisini açınız ve Sınıf tanımları bölümünü seçiniz. Düğüm Bilgileri sınıfı üzerinde iken fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz ya da satırın üzerine çift tıklayın. Girilen bütün düğüm noktaları ile ilgili bilgilerin bulunduğu tabloyu açınız.


Açılan tabloda düğüm noktalarına ait Ana Talep değerleri görüntülenmektedir. İstenilen düğüm noktalarındaki talepler düzenlenen Talep seyrine göre değiştirilebilir. Eğer düğüm noktası için herhangi bir talep Seyri seçilmemiş ise bütün zaman dilimlerinde o düğüm noktası için girilen Ana Talep değeri kullanılır.

 1. Düğüm Bilgileri/ Sınıf Tablosunda Talep Seyri başlığı üzerinde fare sağ tuşa tıklayınız ve Kolon Doldur işlemine giriniz. Açılan kolon doldur penceresinde satırın sağındaki üç nokta satırına tıklayınız ve açılan pencereden Talep_Seyri seçiniz.Sayısallaştırılan Pompaya pompa eğrisini tanımlamak için;

 1. Bağlantı Yöneticisi / Bağlantı tanımları / Eğriler tablosu üzerinde fare sağ tuşa basınız ve çıkan menüden tablo işlemine giriniz.

 

 1. Tabloya yeni bir veri eklemek için fare sağ tıklayınız ve açılan menüden Eğri Düzenle işlemine giriniz. Akış – Yük değerlerini aşağıdaki gibi giriniz. • No labels