Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GPS Ekranında Alan Adlarının Görüntülenmesi

 

Alan adlarının, GPS cihazında görüntülenmesi için, alan adları ile aynı ada sahip nokta objeleri üretilmelidir. Üretilen nokta objeleri, alan geometrileri ile birlikte GPS cihazına aktarıldığında, alan objeleri içerisinde alan adları görüntülenebilir.

Alan adlarının GPS'e aktarılması için;

  • Etkileşimli Etiket (?) komutu ile alan adları yazı objesi olarak ekrana yazdırılır.
  • Buradan indireceğiniz makro; Makro Düzenleyici\ Makro Çalıştır (?) ile çalıştırılarak yazılar için nokta üretilmesi sağlanır.
  • Yapılan işlemlerin ardından sonuç proje Gönder\GPS (?) işlemi ile GPX formatında kayıt edilerek kullanmakta olduğunuz GPS cihazında alan adlarının da görüntülenmesi sağlanabilir