Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vektör Verilerin Altlık Olarak Magellan El GPS'lerine Aktarılması

 

Magellan marka el GPS cihazlarına vektör veriler raster veri formatına dönüştürülerek altlık olarak kullanılabilmektedir. bu işlemin sağlanabilmesi için vektör veriler *.RMP uzantılı raster veri formatına dönüştürülmelidir.

 Bu dönüşüm işlemi "TritonRMP" programı ile yapılabilmektedir.

"TritonRMP" programı Coğrafi projeksiyon, WGS84 Datumu ile çalışmaktadır. Bu nedenle "TritonRMP" ile yapılacak raster dönüşümlerinde coğrafi koordinat değerleri kullanılmalıdır.

 

Projelerin, GPS cihazında altlık olarak görüntülenebilmesi için:

  • Proje projeksiyonu tanımlı değilse projeksiyon coğrafı, datum WGS84 olacak şekilde tanımlanır.Projeksiyon bilgisi coğrafı projeksiyondan farklı ise; Dönüşümler (?) işlemi ile projeksiyon dönüşümü yapılır.
  • TritonRMP" programında raster dönüşümü sırasında kullanılacak olan kontrol noktalarına Etkileşimli Etiket (?) işlemi ile coğrafi koordinat değerleri yazdırılır.
  • Ekran Sakla (?) işlemi ile ekranda çalışılan proje bölgesi *.JPG veya *.BMP uzantısında ile kayıt edilir.
  • Kayıt edilen ekran görüntüsü "TritonRMP"  programında açılır ve dönüşümü yapılarak *.RMP uzantısı ile kayıt edilir.
  • RMP uzantılı raster veri GPS cihazına aktarılarak GPS ekranında görüntülenir.


"TritonRMP" programı ve eğitim dokümanını indirmek için tıklayınız.