Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmalat Haritasına Ait Raster Verinin Projeye Eklenmesi

Icon

İmalat haritası: İmalat haritası işletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları, yapılış şeklini ve bir sonraki yılın üretim programını gösterir haritadır (örnek imalat haritası Ölçek:1/1000 ).

Icon

Yukarıda imalat haritası ve bu imalat haritasına ait üç boyutlu şematik gösterim bulunmaktadır. İmalat haritası ile ilgili uygulamalara geçmeden önce yukarıdaki iki görüntünün açıklanması konunun anlaşılması açısından önem arz etmektedir.

Bu sahalar imalat haritaları üzerinden sayısallaştırma ile çizilebileceği gibi, arazide GPS ya da Totalstation’dan alınan noktalarla da belirlenebilir. Benzer şekilde grafik ekranda koordinat değerleri bilinen ardışıl nokta üretilerek oluşturulabilirler. Örnek uygulama için raster veri yüklenerek araziden ölçümü alınmış olan Excel formattaki dosyalar sırasıyla okutulacaktır.

Katman Yöneticisi / Referanslar / Katman Ekle / Raster Referans  işlemine giriniz. Açılan pencerede IMALAT_HARITA_1.dre dosyasını ekleyiniz.

Yapılan işlemler sonucunda raster verinin Katman Yöneticisi / Referanslar üzerine eklendiğini gözlemleyiniz.

 

 

 

  • No labels