Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 628 Next »

 

 

Canlı Eğitim Takvimi

24.08.201715:30 - 16:30Planet | MPYY 2014’e uygun Plan Düzenleme, Hesap ve Kontrol Fonksiyonları

 

 İçerik
 • Fonksiyon alanlarının oluşturulması ve sembollerin eklenmesi(Yerleşim,Yol,Yapılaşma).
 • Hesap İşlemleri
 • 3D Simülasyon
 
12.09.201715:30 - 16:30

Netkamu | Yol/Kanal Proje Uygulamaları

 İçerik
 • Proje Altlık verilerinin oluşturulması,
 • Projede kullanılacak dosyaların ayarlanması,
 • TKGM formatlarından veri aktarılması,
 • Güzergah tanımlama ve düzenleme,
 • Kamulaştırma sınırlarının ve Ref alanlarının belirlenmesi,
 • ABC alanlarının hesaplanması


13.09.201715:30 - 16:30

Netkamu | Yol/Kanal Proje Uygulamaları

 İçerik
 •  Güzergah tanımlama ve düzenleme,
 • Kamulaştırma sınırlarının ve Ref alanlarının belirlenmesi,
 • ABC alanlarının hesaplanması,
 • Plan Üzerinde Yapılan İşlemler
  • İrtifak Alanlarının Çizilmesi
  • Parsel ve İrtifak Köşe Noktalarının Üretilmesi
  • Alan Dengelemesinin Yapılması
  • Mevki Sınırlarının Çizilmesi
  • Sınır Tiplerinin Çizilmesi


 
14.09.201715:30 - 16:30

Netkamu | Yol/Kanal Proje Uygulamaları

 İçerik
 • Parsel Bilgilerinin tanımlanması
  • Kurum Dosya Numarasının Üretilmesi
  • Dengeli Alanların Ekrandan Okutulması
  • Pafta ve Ölçek Bilgilerinin Doldurulması
  • Mevki Bilgilerinin İşlenmesi
  • Irtifak Alanlarının Doldurulması ve Hesaplanması
  • Parsel Tiplerinin Islenmesi
 • Raporlar
 • Beyanname Oluşturma
 • Rulo Açma


 
19.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Yenilikler

 İçerik
 • Gelişmiş Seçim Süzgeci
 • Gelişmiş veri düzenleme yeteneği
 • Notlar
 • Katalog
 • 2D- 3D Etkileşimli Arayüz vd.


 
20.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Katalog Uygulamaları

 İçerik
 • Netcad Katalog Nedir? Projelerde Nerelerde Kullanılır ?
 • Katalog Dosyasının Oluşturulması,
 • Katalog Dosyalarının Yönetilmesi İşlemleri,
  • Mükerrer dosyaların tespit edilmesi,
  • Katalog içerisindeki dosyaların güncellenmesi,
  • Katalog içerisindeki dosyaların projeye eklenmesi,
 • Katalog Dosyalarının Filtrelenmesi ve Çeşitli İşlemlerin Gerçekleştirilmesi,
  • Katalog içerisinde filtreleme işlemleri,
  • Projeksiyon tanımı olmayan dosyalara projeksiyon atanması,
  • Seçilen dosyaların istenen klasöre içerisine kaydedilmesi,
  • Arama Motoru'nda Katalog İşlemleri,
  • Dosyaların Gruplanması işlemleri


 
21.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Projelerin Çıktıya Hazırlanması & Çıktı Şablonlarının Hazırlanması

 İçerik
 • Çıktı şablonlarının genel yapısı
 • Çıktı şablonları tasarım süreçleri
  • Çizim, sembol, notların ve grid - lejant eklenmesi
 • Çıktı alma işlemleri


 
26.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Veri Aktarma Seçenekleri ve Referans İşlemleri I

 İçerik
 • MDB verilerin SHP, TAB, MIF, GML formatlarına dönüşümü
 • Spatial verilerin Excel, Word, PDF, HTML formatlarına dönüşümü
 • Kolon seçici işlemleri
 • Grafik ekrandan ya da tablodan spatial obje özelliklerinin sorgulanması ve görüntülenmesi
 • Spatial tablo üzende veri düzenleme işlemleri
 • CAD'e çevirme işlemleri
 • Netcad MDB'ye çevirme işlemleri


 
27.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Veri Aktarma Seçenekleri ve Referans İşlemleri II

 İçerik
 • Farklı veri formatlarındaki spatial verilerin aktarılması ve yönetilmesi
 • Raster formatındaki verilerin aktarılması
 • Online haritaların projeye eklenmesi ve yönetilmesi
 • Raster dosyaları üzerindeki düzenleme fonksiyonları


 
28.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 | Gelişmiş Seçim Süzgeci

 İçerik
 • Standart Seçim Süzgeci kullanılarak düzenleme işlemleri,
 • Gelişmiş Seçim Süzgeci kullanılarak düzenleme işlemleri,
 • Konumsal Seçim Süzgecinin kullanımı,
 • Mimar ve CBS tablolarında seçim süzgeçlerinin kullanımı.


 
03.10.201715:30 - 16:30

Excanet | Bina ve Otopark Kazı Planı Uygulamaları

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Bazlı Hacim


 
04.10.201715:30 - 16:30

Excanet | Tünel Portal Tasarımları için Kazı Planı Uygulamaları

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Bazlı Hacim


 
05.10.201715:30 - 16:30

Excanet | Arıtma Tesisi Kazı Dolgu Hacim Hesapları için Kazı Planı Uygulamaları

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Bazlı Hacim


 
10.10.201715:30 - 16:30

Analist | Temel Topografik Analizler

 İçerik
 • Topoğrafik analizlerde kullanılacak verinin üretilmesi (Vektör, Raster)
 • Vektör veriler yardımıyla yüzey analizlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Raster veriler yardımıyla yüzey analizlerinin gerçekleştirilmesi.


 
11.10.201715:30 - 16:30

Analist | Konumsal Analizler ve Arazi Sentezlerinin Netcad Mimar ile Tasarlanması 

 İçerik
  • Konumsal analizlerin gerçekleştirilmesi (Tampon,Çoklu Tampon)
  • Oluşturulan topoğrafik analizlerinin Netcad ekranına yüklenerek değerlendirilmesi.
  • Bölgeye ait GIS verilerinin (Jeolojı,Toprak) oluşturulması ve değerlendirilmesi
  • Netcad\Mimar ile sentezde kullanacak olan verilerin yüklenmesi ve uzman görüşleri esas alınarak puanlandırılması

 


 
12.10.201715:30 - 16:30

Analist | Temel Raster (Uzaktan Algılama) Analizler

 İçerik
 • Filtre Uygulamaları
 • Band İşlemleri (Renk Bandı Ayır, Renk Bandı Birleştir,Band Aritmetiği)
 • Sınıflandırma,vektorizasyon,doğruluk analizi,georeport uygulamaları
 • Bitkisel İndis Uygulamaları
 • Fusion Uygulamaları
 • Değişiklik Analizi Uygulamaları

 


 
17.10.201715:30 - 16:30

Yol Projeleri İçin Sıfır Poligonu Oluşturma

 İçerik
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
  • Eş yükselti eğrilerinin oluşturulması
  • Eğri kot değerlerinin yazdırılması
 • Pergel açıklığının hesaplanması
 • CAD yetenekleri ile sıfır poligonunun çizilmesi
  • Çizim sırasında yaşanan istisnai durumların düzenlenmesi
   • Eş yükselti eğrilerinin pergel açıklığı ile iki kere kesilmesi durumu
   • Eşyükselti eğrilerinin pergel açıklığı ile kesilmemesi durumu
 • Kesin geçki güzergahın belirlenmesi


 
18.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Yol Projeleri İçin Yatay Güzergah Oluşturma - 1

 İçerik
 • Elemanlar ve someler yöntemleriyle güzergah tanımlanması
 • Kavşak güzergah tanımlamaları
 • Farklı formatta gelen veriler üzerinden güzergah tanımlama
 • Dinamik profil ile güzergah belirleme
 • Koordinat girilerek güzergah belirleme
 • Elemanlar yönteminin someler yöntemine dönüştürülmesi


 
19.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Yol Projeleri İçin Yatay Güzergah Oluşturma - 2

 İçerik
 • Güzergah için AASHTO parametrelerine göre min yarıçap uygulaması
 • AASHTO parametreleri ile dever tanımlarının uygulanması
 • Güzergah uyumluluk kontrollerinin yapılması
 • Tabloların ve krokilerin alınması ve okunması


 
24.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Rakortman Tanımları ve Serbest Dever İşlemleri

 İçerik
 • Rakortman Editörü
 • Grafikten Rakortman Oku
 • Serbest Dever İşlemleri


 
25.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Modelden Enkesit Alma ve Enkesit Alma İşlemlerinde KM Liste Editörü Kullanımı

 İçerik
 • Enkesit Parametrelerinin tanımlanması
 • Kilometre referans listesi
 • Kilometre liste editörü

 


 
26.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Profil Çizimi ve Düşey Güzergah Tasarımı

 İçerik
 • Profil Çizimi
 • Düşey güzergah editörü


 

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar

Masaüstü veya diz üstü bilgisayarınızdan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için bilgisayarınızda Adobe Flash Player'ın yüklü olması gerekmektedir. Web tarayıcınızla uyumlu Adobe Flash Player'ı indirip yüklemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından Netcad Canlı Eğitimler sayfasına dönülür ve kayıt yapılmak istenen eğitim seçilir. Oluşturulan kullanıcı adı ve şifle ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Eğitim tarihinde Derse katıl butonuna tıklanır ve sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Başla butonu ile derse giriş yapabilir ve Canlı Eğitime katılabilirsiniz

Mobil Cihazlar

Mobil cihazlardan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için Mobil Cihazınızda "Onsync" uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. Uygulamayı IOS için appstore Android için Google Play linklerinden indirebilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından sisteme giriş yapılmalıdır. Belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Başla butonuna tıkladığınızda indirmiş olduğunuz "Onsync" uygulaması başlayacaktır. Uygulama otomatik olarak açılmazsa karışınıza çıkan sayfada yer alan "tap here" yazısına basılı tutarak çıkan menüden "Onsync" ile aç butonuna tıklamanız gerekmektedir.

 • No labels