Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSV Dosyalarının Netcad ile Açılması

CSV dosyaları virgülle ayrılmış değerler dosyasıdır.  CSV dosyaları, Excel veya diğer elektronik tablo programlarıyla kullanılabilir. 

GPS cihazları ile toplanan veriler "*.CSV" uzantısı ile kayıt edilebilmektedir.

*.CSV uzantılı verileri Netcad ile açmak için;

  • *.CSV dosyasının uzantısı "XYZ" olacak şekilde değiştirilir.( ÖRNEK.CSV–>ÖRNEK.XYZ)
  • Uygulama Menüsü\ Aç işlemi ile dosya türü Vektör Dosyalar seçilir.
  • Uzantısı "XYZ" olarak değiştirilen dosya seçilir.
  • Açılan XYZ Aktarım penceresinde Netcad'e aktarılacak olan nokta bilgileri seçilir ve verilerin Netcad'de açılması sağlanır.