Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çizelge Hazırla

Icon

Kullanım amacına bağlı olarak birbirinden farklı çizelge oluşturulabilir ve bu şablon yapılar "Çizelgeler" listesine kolaylıkla eklenebilir.  (?)

Birden Fazla Çizelge Oluşturabilme

Kullanım amacına bağlı olarak birbirinden farklı çap şablonları oluşturulabilir. Kullanmak istenilen bu çizelgeler programa şablon yapıda kolaylıklar eklenebilir

 • İmar Durumu
 • Kot kesit Tutanağı
 • Aplikasyon Krokisi
 • İnşaat-istikamet Rölevesi
 • Encümene Teklif Belgesi
 • Jeoloji Raporu
 • Yer Buldurucu Haritası
 • Numarataj Saha Formu
 • Bina Öznitelik Tespit Formu
 • Parsel Özet Raporu
 • Adres Tespit Formu
 • Fen İşleri İmalat v.b.

Bu klişeler kendi içlerinde de özelleştirilebilir. Klişeler içerisine gerekli görülen çizim alanları, koordinat tabloları gibi akıllı nesneler eklenebilir. Ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabilir.

 • No labels