Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 635 Next »

 

 

Canlı Eğitim Takvimi

12.09.201715:30 - 16:30

Netkamu | Yol/Kanal Proje Uygulamaları

 İçerik
 • Proje Altlık verilerinin oluşturulması,
 • Projede kullanılacak dosyaların ayarlanması,
 • TKGM formatlarından veri aktarılması,
 • Güzergah tanımlama ve düzenleme,
 • Kamulaştırma sınırlarının ve Ref alanlarının belirlenmesi,
 • ABC alanlarının hesaplanması


 
13.09.201715:30 - 16:30

Netkamu | Yol/Kanal Proje Uygulamaları

 İçerik
 •  Güzergah tanımlama ve düzenleme,
 • Kamulaştırma sınırlarının ve Ref alanlarının belirlenmesi,
 • ABC alanlarının hesaplanması,
 • Plan Üzerinde Yapılan İşlemler
  • İrtifak Alanlarının Çizilmesi
  • Parsel ve İrtifak Köşe Noktalarının Üretilmesi
  • Alan Dengelemesinin Yapılması
  • Mevki Sınırlarının Çizilmesi
  • Sınır Tiplerinin Çizilmesi


14.09.201715:30 - 16:30

Netkamu | Yol/Kanal Proje Uygulamaları

 İçerik
 • Parsel Bilgilerinin tanımlanması
  • Kurum Dosya Numarasının Üretilmesi
  • Dengeli Alanların Ekrandan Okutulması
  • Pafta ve Ölçek Bilgilerinin Doldurulması
  • Mevki Bilgilerinin İşlenmesi
  • Irtifak Alanlarının Doldurulması ve Hesaplanması
  • Parsel Tiplerinin Islenmesi
 • Raporlar
 • Beyanname Oluşturma
 • Rulo Açma


19.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Yenilikler

 İçerik
 • Gelişmiş Seçim Süzgeci
 • Gelişmiş veri düzenleme yeteneği
 • Notlar
 • Katalog
 • 2D- 3D Etkileşimli Arayüz vd.


20.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Katalog Uygulamaları

 İçerik
 • Netcad Katalog Nedir? Projelerde Nerelerde Kullanılır ?
 • Katalog Dosyasının Oluşturulması,
 • Katalog Dosyalarının Yönetilmesi İşlemleri,
  • Mükerrer dosyaların tespit edilmesi,
  • Katalog içerisindeki dosyaların güncellenmesi,
  • Katalog içerisindeki dosyaların projeye eklenmesi,
 • Katalog Dosyalarının Filtrelenmesi ve Çeşitli İşlemlerin Gerçekleştirilmesi,
  • Katalog içerisinde filtreleme işlemleri,
  • Projeksiyon tanımı olmayan dosyalara projeksiyon atanması,
  • Seçilen dosyaların istenen klasöre içerisine kaydedilmesi,
  • Arama Motoru'nda Katalog İşlemleri,
  • Dosyaların Gruplanması işlemleri


21.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Projelerin Çıktıya Hazırlanması & Çıktı Şablonlarının Hazırlanması

 İçerik
 • Çıktı şablonlarının genel yapısı
 • Çıktı şablonları tasarım süreçleri
  • Çizim, sembol, notların ve grid - lejant eklenmesi
 • Çıktı alma işlemleri


26.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Veri Aktarma Seçenekleri ve Referans İşlemleri I

 İçerik
 • MDB verilerin SHP, TAB, MIF, GML formatlarına dönüşümü
 • Spatial verilerin Excel, Word, PDF, HTML formatlarına dönüşümü
 • Kolon seçici işlemleri
 • Grafik ekrandan ya da tablodan spatial obje özelliklerinin sorgulanması ve görüntülenmesi
 • Spatial tablo üzende veri düzenleme işlemleri
 • CAD'e çevirme işlemleri
 • Netcad MDB'ye çevirme işlemleri


27.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Veri Aktarma Seçenekleri ve Referans İşlemleri II

 İçerik
 • Farklı veri formatlarındaki spatial verilerin aktarılması ve yönetilmesi
 • Raster formatındaki verilerin aktarılması
 • Online haritaların projeye eklenmesi ve yönetilmesi
 • Raster dosyaları üzerindeki düzenleme fonksiyonları


28.09.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 | Gelişmiş Seçim Süzgeci

 İçerik
 • Standart Seçim Süzgeci kullanılarak düzenleme işlemleri,
 • Gelişmiş Seçim Süzgeci kullanılarak düzenleme işlemleri,
 • Konumsal Seçim Süzgecinin kullanımı,
 • Mimar ve CBS tablolarında seçim süzgeçlerinin kullanımı.


03.10.201715:30 - 16:30Netpro | Yol Projeleri İçin Sıfır Poligonu Oluşturma

 

 İçerik
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
  • Eş yükselti eğrilerinin oluşturulması
  • Eğri kot değerlerinin yazdırılması
 • Pergel açıklığının hesaplanması
 • CAD yetenekleri ile sıfır poligonunun çizilmesi
  • Çizim sırasında yaşanan istisnai durumların düzenlenmesi
   • Eş yükselti eğrilerinin pergel açıklığı ile iki kere kesilmesi durumu
   • Eşyükselti eğrilerinin pergel açıklığı ile kesilmemesi durumu
 • Kesin geçki güzergahın belirlenmesi


04.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Yol Projeleri İçin Yatay Güzergah Oluşturma - 1

 İçerik
 • Elemanlar ve someler yöntemleriyle güzergah tanımlanması
 • Kavşak güzergah tanımlamaları
 • Farklı formatta gelen veriler üzerinden güzergah tanımlama
 • Dinamik profil ile güzergah belirleme
 • Koordinat girilerek güzergah belirleme
 • Elemanlar yönteminin someler yöntemine dönüştürülmesi


05.10.201715:30 - 16:30Netpro | Yol Projeleri İçin Yatay Güzergah Oluşturma - 2

 

 İçerik
 • Kot Düzenleme Yetenekleri
 • Kazı / Dolgu Şevlerinin Tüm Yüzeyler İçin Belirlenmesi
  •Kazı/Dolgu palyeli tanımların kütüphane veya tanımla oluşturulması
  •Sabit Kota uzat yeteneğinin kullanılması
  •Alt tanım yeteneklerinin kullanılması
 • Tasarlanan Kazı Tabanı Ve Şevlerin Yüzeylerinin Oluşturulması
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Arasında Prizmatik Hacim Hesabı
 • Arazi ve Tasarım Yüzeyleri Enkesitlerinin Oluşturulması ve Enkesit Bazlı Hacim


10.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Rakortman Tanımları ve Serbest Dever İşlemleri

 İçerik
 • Rakortman Editörü
 • Grafikten Rakortman Oku
 • Serbest Dever İşlemleri


11.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Modelden Enkesit Alma ve Enkesit Alma İşlemlerinde KM Liste Editörü Kullanımı

 İçerik
 • Enkesit Parametrelerinin tanımlanması
 • Kilometre referans listesi
 • Kilometre liste editörü


12.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Profil Çizimi ve Düşey Güzergah Tasarımı

 İçerik
 • Profil Çizimi
 • Düşey güzergah editörü


17.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Tip Kesit Editörü

 İçerik
 • Platform Tasarımı
 • Şev Uygulamaları
 • Araştırma Raporu Şev Tanımları
 • Duvar İşlemleri
18.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Kesit Editörü

 İçerik
 • Sıyırma Kazısı
 • Diş Kazısı
 • Kafa ve Topuk Hendeği Uygulaması
19.10.201715:30 - 16:30

Netpro | Kübaj Editörü

 İçerik
 • Alan - Hacim hesaplamaları
 • Brükner Dengeleme İşlemleri
24.10.201715:30 - 16:30 Trafik İşaretleri Projelendirme |

 

 İçerik
 • Tranet genel yetenekleri
 • Tranet' in, trafik işaretlemeleri projelendirme süreçlerindeki kolaylıkları


25.10.201715:30 - 16:30 Trafik İşaretleri Projelendirme ||

 

 İçerik
 •  Kavşak Öncesi Trafik İşaret Levhaları

  • Kavşak Öncesi Yön Levhalarının Eklenmesi
  • Mesafe Levhalarının Eklenmesi
  • Kaplama Üstü Yön Levhalarının Eklenmesi
  • Tehlike Uyarı İşaretlerinin Eklenmesi
  • Kavsak Bölgesinde Trafik İşaret Levhaları
   • Trafik Tanzim ve Tehlike Uyarı İşaretlerinin Eklenmesi
   • Aynı Direk Üzerinde Birden Fazla Levhaların Eklenmesi
  • Kavşak Sonrası Trafik İşaret Levhaları 
   • Tehlike Uyarı İşaretlerinin Eklenmesi
   • Kavşak Öncesi Yön Levhalarının Eklenmesi

   


26.10.201715:30 - 16:30 Trafik İşaretleri Projelendirme |||

 

 İçerik
 • Trafik İşaretleri Proje Çıktılarının Alınması

  • Levha Silme ve Düzenleme İşlemleri
  • Levha Bilgileri İşlemleri ve Etiket İşlemleri
  • Raporların Alınması
  • Ölçülendirme İşlemleri
  • GPS İşlemleri

   


Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar

Masaüstü veya diz üstü bilgisayarınızdan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için bilgisayarınızda Adobe Flash Player'ın yüklü olması gerekmektedir. Web tarayıcınızla uyumlu Adobe Flash Player'ı indirip yüklemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından Netcad Canlı Eğitimler sayfasına dönülür ve kayıt yapılmak istenen eğitim seçilir. Oluşturulan kullanıcı adı ve şifle ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Eğitim tarihinde Derse katıl butonuna tıklanır ve sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Başla butonu ile derse giriş yapabilir ve Canlı Eğitime katılabilirsiniz

Mobil Cihazlar

Mobil cihazlardan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için Mobil Cihazınızda "Onsync" uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. Uygulamayı IOS için appstore Android için Google Play linklerinden indirebilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından sisteme giriş yapılmalıdır. Belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Başla butonuna tıkladığınızda indirmiş olduğunuz "Onsync" uygulaması başlayacaktır. Uygulama otomatik olarak açılmazsa karışınıza çıkan sayfada yer alan "tap here" yazısına basılı tutarak çıkan menüden "Onsync" ile aç butonuna tıklamanız gerekmektedir.

 • No labels