Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TKGM Güncel Tapu Şablonlarına Göre Tescil Verisinin Hazırlanması

Tapu kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu güncel tapu şablonuna göre tescil verisi hazırlamak için;

 • Buradan indirebileceğiz TKGM tapu eski şablonuna göre tablo ve kolon bilgilerini içeren *.MDB dosyası açılır.
 • İndirilen MDB dosyası içerisindeki "Zemin" ve "ZeminHisse" tablolarındaki kolonlar, güncel tapu verisindeki "TescilVeri" tablosundaki kolonlardan yararlanarak kopyala/yapıştır yöntemi ile doldurulur.
 • Bu işlem sonrasında tapu eski şablonuna göre güncel tapu verisi hazırlanmış olacaktır.
 • Hazırlanan bu tapu verisi kullanılarak Nettop modülü ile tapu tescil verisi hazırlanır. Nettop ile hazırlanan tescil verisi tapu eski şablonuna göre hazırlanmış olacaktır.
 • Nettop'da hazırlanan tescil verisi Microsoft Access ile açılır ve Tablolar başlığında yer alan 'Toplulastirma_verisi' tablosu kopyalanır.
 • Güncel tescil verisi de aynı şekilde Microsoft Access ile açılarak kopyalanan 'Toplulaştırma verisi' Tablolar başlığı altına yapıştırılması sağlanır.
 • Microsoft Access dosyasında 'Oluştur' sekmesindeki 'Sorgu Tasarımı' işlemine girilir.
 • Açılan sorgu penceresinde sağ tuş fonksiyonu yardımıyla 'SQL Görünümü'ne geçilir.
 • Her iki tabloda aktarım için referans alınacak ortak kolon belirlenir. Örn. 'TescilVeri' tablosundaki.ZeminHisseID kolonu, 'Toplulastirma_verisi' tablosunda GelenZeminHisseref kolonu...
 • Açılan sorgu ekranına aşağıdaki SQL cümleciği yazılarak çalıştırılır.

UPDATE TescilVeri INNER JOIN Toplulastirma_verisi ON TescilVeri.ZeminHisseID = Toplulastirma_verisi.GelenZeminHisseref
SET TescilVeri.YeniParselNo = Toplulastirma_verisi.GidenParsel, TescilVeri.YeniAdaNo = Toplulastirma_verisi.GidenAda......

 

Bu SQL cümleciğindeki SET ile başlayan bölüm hangi kolonun nereye yazılacağının belirlendiği bölümdür. Örnek SQL cümleciğinde YeniParselNo kolonun GidenParsel kısmında,YeniAdaNo kolonun ise GidenAda kısmında yer alması tasarlanmıştır. Diğer kolonlarında bu bölüme ',' ile ayrılarak yazılması sağlanabilir

 • Bu işlem sonrasında ortak kolona göre tabloların güncellendiği gözlenir.