Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Netcad'in Güçlü sunucu ve bulut uygulamalarının Tanıtım, Yardım ve Eğitim içerikleri bu bölümde yer alır.

NETGIS SERVER

The root page NETGIS Server_Yardım could not be found in space PORTAL.

NETIGMA

Netigma kod yazmadan gelişmiş web uygulamaları oluşturmaya yarayan bir son kullanıcı programlama aracıdır. 

 LİSANS YÖNETİCİSİ

Masaüstü yazılımları lisans kontrol ve raporlama sunucusu 

  • No labels