Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Yönetim Bilgi Sistemi

26 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Netcad Yazılım A.Ş. iş birliği ile hayata geçirdiği Yönetim Bilgi Sistemi’ni, Bakanlık Teşkilatı’na tanıttı. Bakanlık’a bağlı, İlgili ve İlişkili tüm kurumlardan 100’ün üzerinde temsilcinin katıldığı toplantı, yoğun ilgi gördü.

17 Ekim 2017 Salı Günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Netcad Yazılım A.Ş. iş birliği ile hayata geçirilen ve 2016 yılında başlatılıp 2017 yılında tamamlanan Yönetim Bilgi Sistemi tanıtıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yürütülen projenin açılış konuşmasını, Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar adına Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Recep Yüksel yaptı. Yönetim Bilgi Sistemi’ne ilişkin tüm süreçler, İstatistik ve Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Sayın Murat Tansel Durmuş tarafından detaylı olarak tanıtıldı.

Bakanlığın tüm yatırımlarını harita üzerinde takip edeceği sistemde, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na ait altı büyük iş süreci yönetiliyor. Sistemin devreye alınması ile Bakanlık tarafından 5’er yıllık dönemler için hazırlanan Stratejik Plan, uygulama üzerinden oluşturulup izlenebilecek. Ayrıca Bakanlık tarafından Kalkınma Bakanlığına sunulan Yatırım Teklif’leri de sistem üzerinden yürütülebilir hale gelecek.

Proje kapsamında oluşturulan Yatırım İzleme modülü sayesinde ise Kalkınma Bakanlığının onayladığı, yatırım programına girmiş olan projeler ve diğer faaliyetlerin nakdi, fiziki ve teknik planlamaları yapılabilecek. Ayrıca harcama bilgileri, fiziki ve teknik gerçekleşmeler sistem üzerinden kayıt altına alınabilecek. Bu sayede planlanan ile gerçekleşen değerler karşılaştırmalı olarak raporlanabilecek.

Analitik Bütçe ile projeler ve bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapılabilecek, ek ödenek talep edilebilecek. Projelerin il bazlı verileri otomatik hesaplanarak İl Bilgileri modülünde izlenebilecek ve birim bazlı il raporları ve konsolide il raporları otomatik olarak ay ve il bazında üretilebilecek. Son olarak Hazine Müsteşarlığı’na iletilen Bakanlık Nakit İhtiyaç talepleri de bu sistem üzerinden konsolide edilip üretilebilecek.

2018 Ocak ayında aktif olarak uygulamaya alınması planlanan Sistem, Bakanlık personeli için hem zaman tasarrufu ve etkinlik sağlayacak, hem de doğru, tutarlı raporlar alınabilmesini kolaylaştıracak.