Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 673 Next »

 

 

Canlı Eğitim Takvimi

14.11.201715:30 - 16:30

 Netpromine\Yer Üstü Madenciliği(Açık Ocak ve Patlatma) || 

 İçerik
 • Rakortman Tasarım İşlemleri
 • Pasa Harmanı Tasarım İşlemleri
 • Pasa tavan/taban yüzeylerinin oluşturulması
 
15.11.201715:30 - 16:30

  Netpromine\Yer Üstü Madenciliği(Açık Ocak ve Patlatma) |||

 İçerik
 • Patlatma tasarımı ve patlatma etki alanlarının raporlanması
 • Ocak Pasa arası yol tasarımı


16.11.201715:30 - 16:30

 Netpromine\Yer Altı Madencilği(Galeri Tasarım) |

 İçerik
 • Noktasal verilerden galeri tasarımı
 • Galeri elemanlarının tasarlanması (Kurp, Spiral, Bağlantı Yolları)
 • Galeri bilgilerinin raporlanması


21.11.201715:30 - 16:30

 Netpromine\Yer Altı Madencilği(Galeri Tasarım) ||

 İçerik
 • Çizgisel verilerden galeri tasarımı
 • Serbest galeri tasarımı
 • Galeri tesisat bilgilerinin oluşturulması
 • Galeri tesisat bilgilerinin raporlanması


22.11.201715:30 - 16:30

 Netpromine\Yer Altı Madencilği(Galeri Tasarım) |||

 İçerik
 • Galeri tematik işlemleri
 • Hava kapısı ve Fan ekleme işlemleri
 • 3B karelaj ekleme ve proje görselleştirme işlemleri


23.11.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS | Netigo,Netcad 360 ve Netstore Uygulamaları

 İçerik
 • Netigo Uygulamaları
 • Yön Bulucu, Dokuman Nesnesı, Hava Durumu Aracı
 • Netcad 360 Uygulamaları

 


28.11.201715:30 - 16:30

Netcad 7.6 GIS Projelerin Çıktıya Hazırlanması & Çıktı Şablonlarının Hazırlanması

 İçerik
 •  Çıktı şablonlarının genel yapısı
   • Çıktı şablonları tasarım süreçleri
    • Çizim, sembol, notların ve grid - lejant eklenmesi
   • Çıktı alma işlemler
29.11.201715:30 - 16:30

 Netcad 7.6 GIS | Katolog Uygulamaları

 İçerik

 

  • Netcad Katalog Nedir? Projelerde Nerelerde Kullanılır ?
  • Katalog Dosyasının Oluşturulması,
  • Katalog Dosyalarının Yönetilmesi İşlemleri,
   • Mükerrer dosyaların tespit edilmesi,
   • Katalog içerisindeki dosyaların güncellenmesi,
   • Katalog içerisindeki dosyaların projeye eklenmesi,
  • Katalog Dosyalarının Filtrelenmesi ve Çeşitli İşlemlerin Gerçekleştirilmesi,
   • Katalog içerisinde filtreleme işlemleri,
   • Projeksiyon tanımı olmayan dosyalara projeksiyon atanması,
   • Seçilen dosyaların istenen klasöre içerisine kaydedilmesi,
   • Arama Motoru'nda Katalog İşlemleri,
   • Dosyaların Gruplanması işlemleri


30.11.201715:30 - 16:30

Netcad GIS | Raster Yükseklik Verileri Üzerinden Proje Yönetimi

 İçerik
 • Raster yükseklik verileri kullanılarak enkesit üretimi
 • Raster yükseklik verileri kullanılarak hacim hesabı
 • Raster yükseklik verilerinden kotlu nokta üretimi


05.12.201715:30 - 16:30

Otoreg&Rasvek | Otomatik registirasyon Uygulamaları ve Rasvek  Uygulamaları

 İçerik

 

 • Raster Verilerin Toplu olarak Netcad Ekranına Aktarılması
 • Otomatik Register İşlemleri
 • Rasvek Uygulamaları
  • Rasterdan Alan Kapat
  • Raster Edit Mod
  • Rasterdan eğri yakalama ve diğer eğri işlemleri


06.12.201715:30 - 16:30

 Planet |  İmar Planlarının MPYY 2014 e uygun olarak oluşturulması

 İçerik

 

 • MPYY 2014' e uygun proje dosyasının oluşturulması
 • Eski Planların MPYY 2014 e göre dönüştürülmesi
 • Fonksiyon alanlarında düzenleme işlemlerinin yapılması (Ada Kaldırım Köşe Düzelt\Köse Düzelt\Kavsak Oluştur vb.)


 
07.12.201715:30 - 16:30

 Planet | MPYY 2014’e uygun Plan Düzenleme, Hesap ve Kontrol Fonksiyonları

 İçerik

 

 • Fonksiyon alanlarının oluşturulması ve sembollerin eklenmesi(Yerleşim,Yol,Yapılaşma).
 • Hesap İşlemleri
 • 3D Simülasyon


 
12.12.201715:30 - 16:30

Netmap Proje İşlemleri

 İçerik
 • Netmap\Proje İşlemleri
  • Yeni Proje,Netmap Projesine Çevir,Proje Parametreleri,Tapu Sözel Veri Oku
 • Netmap\ Sınır İşlemleri
  • Ada,Parsel,Yapı, İrtifak Hakkı Sayısallaştırmaları
 • Netmap\Parsel Editörü İşlemleri


13.12.201715:30 - 16:30

Netmap Düzenleme İşlemleri

 İçerik
 • Düzenleme İşlemleri
  • Birleştir
  • Ayır
  • Cins Değişikliği
  • Yola Terk
  • Yoldan İhdas
  • Alan Düzeltme,Yol Dengelemesi,Ada Etrafında Adlandırma
 • 2B İşlemleri
 • Belge ve Raporlar


14.12.201715:30 - 16:30

Netmap Dağıtım İşlemleri

 İçerik

Dağıtım (18. Madde) Uygulamaları

 • Dağıtım Proje İşlemleri 
  • Dağıtıma Veri Nakli
  • Dağıtım Ayarlar Menüsü
 • Kadastro ve İmar Kayıtlarında Düzenleme ve Değişiklik 
  • Kayıt Ekleme,Varis Bilgileri,Pay Kontrolü vd kolon işlemleri
  • Toplu Veri Gir,Toplu veri sil işlemler
 • Dağıtım İşlemleri
  • Kop Hesabının Yapılması ve dağıtılması
  • Dop Hesabının Yapılması ve dağıtılması
   • Tespitlere Göre Dağıtım
   • Otomatik Dağıtım
   • Grafikden Alan Düzeltme
   • Kadastro Parseline Dağıtım
   • Editör üzerinde Dağıtım 
   • Manuel Dağıtım
   • Grafik Dağıtım 
 • Dağıtım Sorgularının Yapılması 
 • Raporların Alınması


19.12.201715:30 - 16:30

Netsurf |  Sayısal arazi modeli işlemleri I

 İçerik
 • Topografik Noktaların Yüklenmesi
 • Şev işlemleri
  • Şev tarama işlemleri
  • Şev düzenleme işlemleri
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması


20.12.201715:30 - 16:30

Netsurf |  Sayısal arazi modeli işlemleri II

 İçerik
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
 • Model İşlemleri
  • Model Sınırı Bul
  • Model Kes
 • Model Düzeltme İşlemleri
  • Nokta ekle, sil
  • Kot Düzenle
  • Üçgen ekle, döndür
  • Platform ekle
  • Boşluk Doldur
  • Nokta Ekle (Çoklu)


21.12.201715:30 - 16:30

Netsurf |  Sayısal arazi modeli işlemleri III

 İçerik
 • Enkesit işlemleri
  • Güzergah tanımlama
  • Enkesit İşlemleri
   • Güzergahtan enkesit
   • Enkesit Çizimi
   • Profil Çizimi
 • Hacim İşlemleri
  • Tabana göre hacim
  • Prizmatik hacim
  • Enkesitlerden Kübaj


26.12.201715:30 - 16:30

Netkamu Yol\Kanal Kamulaştırma Proje Uygulamaları I

 

 İçerik
 • Proje Altlık verilerinin oluşturulması,
 • Projede kullanılacak dosyaların ayarlanması,
 • TKGM formatlarından veri aktarılması,
 • Güzergah tanımlama ve düzenleme,
 • Kamulaştırma sınırlarının ve Ref alanlarının belirlenmesi,
 • ABC alanlarının hesaplanması,


27.12.201715:30 - 16:30

Netkamu Yol\Kanal Kamulaştırma Proje Uygulamaları II

 

 İçerik

 

 • Güzergah tanımlama ve düzenleme,
 • Kamulaştırma sınırlarının ve Ref alanlarının belirlenmesi,
 • ABC alanlarının hesaplanması,
 • Plan Üzerinde Yapılan İşlemler
  • İrtifak Alanlarının Çizilmesi
  • Parsel ve İrtifak Köşe Noktalarının Üretilmesi
  • Alan Dengelemesinin Yapılması
  • Mevki Sınırlarının Çizilmesi
  • Sınır Tiplerinin Çizilmesi


28.12.201715:30 - 16:30

Netkamu Yol\Kanal Kamulaştırma Proje Uygulamaları III

 İçerik
 • Parsel Bilgilerinin tanımlanması
  • Kurum Dosya Numarasının Üretilmesi
  • Dengeli Alanların Ekrandan Okutulması
  • Pafta ve Ölçek Bilgilerinin Doldurulması
  • Mevki Bilgilerinin İşlenmesi
  • Irtifak Alanlarının Doldurulması ve Hesaplanması
  • Parsel Tiplerinin Islenmesi
 • Raporlar
 • Beyanname Oluşturma
 • Rulo Açma

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar

Masaüstü veya diz üstü bilgisayarınızdan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için bilgisayarınızda Adobe Flash Player'ın yüklü olması gerekmektedir. Web tarayıcınızla uyumlu Adobe Flash Player'ı indirip yüklemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından Netcad Canlı Eğitimler sayfasına dönülür ve kayıt yapılmak istenen eğitim seçilir. Oluşturulan kullanıcı adı ve şifle ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Eğitim tarihinde Derse katıl butonuna tıklanır ve sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Başla butonu ile derse giriş yapabilir ve Canlı Eğitime katılabilirsiniz

Mobil Cihazlar

Mobil cihazlardan Canlı Eğitimlere bağlanmak için lütfen aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Canlı Eğitimlere katılabilmek için Mobil Cihazınızda "Onsync" uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. Uygulamayı IOS için appstore Android için Google Play linklerinden indirebilirsiniz.

Eğitim Tarihleri tablosundan size uygun olan eğitim karışında yer alan Kayıt butonuna tıklayınız. Karşınıza yeni bir pencere açılacak.

Açılan pencereden Devam Et butonuna tıklayınız. Karşınıza Giriş sayfası gelecek.

Daha önce sisteme kayıt yapmışsanız Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız Kayıt Ol butonuna tıklanır ve kayıt formu açınız.

Tüm bilgileri doldurunuz ve ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayarak kayıt işlemi tamamlayınız.

Kayıt için kullanmış olduğunuz e-mail adresinize aktivasyon linki gelecek, aktivasyon bağlantısına tıklandığında hesap aktive olacaktır.

Aktivasyon işleminin ardından sisteme giriş yapılmalıdır. Belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Ders’ üzerindeki Abone Ol butonu ile derse kayıt tamamlanır.

Başla butonuna tıkladığınızda indirmiş olduğunuz "Onsync" uygulaması başlayacaktır. Uygulama otomatik olarak açılmazsa karışınıza çıkan sayfada yer alan "tap here" yazısına basılı tutarak çıkan menüden "Onsync" ile aç butonuna tıklamanız gerekmektedir.

 • No labels