Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etki Alanından Kullanıcı Ekleme

Etki alanından grup ekleme işlemi ile LDAP kullanıcılarınızı hızlıca Yetki Sunucusuna aktarabilirsiniz.

Menüde Kullanıcı İşlemleri menüsü altındaki Etki Alanından Kullanıcı Ekle işlemi seçilir. Açılan sayfada güvenlik bilgileri girilerek kullanıcılar listelenebilir.

Listeden aktarılmak istenen kullanıcılar seçilerek veya tüm kullanıcılar Yetki Sunucusuna aktarılır.

  • No labels