Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etki Alanından Grup Ekleme

Etki alanından grup ekleme işlemi ile LDAP kullanıcılarınızı hızlıca Yetki Sunucusuna aktarabilirsiniz.

Menüde Gruplar menüsü altındaki Etki Alanından Grup Ekle işlemi seçilir. Açılan sayfada güvenlik bilgileri girilerek gruplar listelenebilir.

Açılan Listeden aktarılmak istenen gruplar seçilerek Yetki Sunucusuna aktarılır.

  • No labels